Vicon RV 5216 - 5220 FlexiWrap

Flexkammarpress med integrerad inplastare, FlexiWrap.

Balens diameter från 0,60m upp till 1,65 och 2,00m

Kombipress

FlexiWrap kombinerar hög baldensitet med snabb och säker balöverföring samt snabb dubbelsatellitinplastning. FlexiWrap är den optimala lösningen för dig som arbetar ensam.

Fördelar:

 • Helt ny patenterad nätmatning.
 • Integrerad lösning för pressning och plastning.
 • Flexkammarpress för baldiameter från 0,60 upp till 1,65/2,00m.
 • Balen rullar ur presskammaren till inplastarbordet.
 • Höghastighetsinplastning med två försträckarrullar - inplastningen avslutas alltid innan nästa bal kommer.
 • Låg arbetshöjd för skonsam avlastning av balar. Balvändare är standard.
 • Hållare för extra sträckfilm sänks hydrauliskt för enklare åtkomst.

 

  RV 5216 FlexiWrap SC-14 RV 5216 FlexiWrap SC-25 RV 5220 FlexiWrap SC-14 RV 5220 FlexiWrap SC-25
Balstorlek (m) 1.20 x 0.6-1.65 1.20 x 0.6-1.65 1.20 x 0.6-2.00 1.20 x 0.6-2.00
Balformation 5 remmar/3 valsar 5 remmar/3 valsar 5 remmar/3 valsar 5 remmar/3 valsar
Pickup (m) 2.20 2.20 2.20 2.20
Inmatningssystem SuperCut-14 SuperCut-25 SuperCut-14 SuperCut-25
Highlights

PowerBind nätlindning

 • En av de snabbaste nätningarna som finns. Det här innebär minimal stopptid och maximal presstid.
 • Nätet kommer in rakt i balkammaren för att hålla nätet spänt under alla förhållanden.
 • Exakt och pålitlig nätmatning.
 • Inga störningar från ex. vind och gröda.
 • När balen är 90% klar flyttas matararmen framåt, redo för nätning. Ingen tid används för att plocka upp nätet.
 • Mycket låg lastningshöjd, för maximal komfort och för att spara tid. För att byta den tomma rullen fäller du bara ut hållaren och ersätter med en ny rulle.
 • PowerBind-nätningen tillåter nätet att överskrida balens bredd.

Intelligent Density 3D

 • Att justera balens densitet är viktigt för att nå bästa kvalitet. Särskilt viktigt blir det när balpressen används hela säsongen och i olika typer av grödor som halm, hö och ensilage. 
 • Intelligent Density 3D delar in balen i 3 separata zoner; kärna, mitt och kant.
 • För var och en av de 3 zonerna kan du välja diameter och tryck. På så vis skräddarsys balen så att den passar just dina önskemål.
 • Från kontrollboxen väljer du genom Intelligent Density 3D dina val för antingen halm, hö eller ensilage. Det är enkelt att skifta inställning för en annan typ av gröda vilket minskar risken för misstag.
 • Pressar du torrt halm och önskar tyngsta möjliga bal? Ställ in maximalt tryck på alla 3 zoner.
 • Pressar du hö? Ställ in trycket på en luftig kärna så att balen kan andas, öka sedan trycket mot de yttre lagren.
 • Pressar du blött ensilage? Minska trycket i kärnan och mittzonen.

FlexiWrap balförflyttning

 • Så snart nätet sitter på balen förflyttas inplastarbordet till pressens baklucka för att ta emot den färdiga balen. 
 • När bakluckan öppnas, släpps balen direkt ner på inplastarbordet, utan onödiga steg däremellan. 
 • Det ger en snabb och säker balförflyttning, utan risk för att balen skall rulla av inplastarbordet, ens i kuperade fältförhållanden.
 • När balen landat på inplastarbordet, flyttas bordet tillbaka till rätt position i inplastardelen, och inplastningen påbörjas omedelbart.

FlexiWrap Inplastarbord

 • Inplastarbordet har remmar och valsar som roterar balen jämnt under inplastningen, utan risk att skada plasten. 
 • Försträckarna ser till att plastningen kan ske i hög hastighet, så att balen är färdigplastad innan nästa bal är färdigpressad och står på tur.
 • Försträckarna är placerade nära balen för att minimera mängden luft som fångas under plasten i processen.
 • Så snart balen är inplastad kan den lastas av automatiskt eller manuellt för att ge plats åt nästa bal. Vid manuell hantering kan föraren släppa balen där det passar bäst, t.ex. om han vill se till att alla balar ligger i linje för enklare lastning senare. 
 • Det lågt monterade inplastarbordet ger balarna en skonsam avlastning när de är färdiga. Det är även möjligt att montera ett "bale on end kit" på kombipressen. Balen tippas försiktigt av på sin kortsida, där den största mängden plastfilm finns applicerad.

2.2m bred pickup

 • 2,20 m bred pickup med låg inmatningshöjd för effektivt flöde.
 • 5 rader pickup-pinnar.
 • Dubbel kamkurva.
 • Pickup med två centrala stöd.
 • Pickup med låg inmatningshöjd.
 • Strängrulle som förpressar grödan är standard.
 • Den unika och kompakta pickupen håller hjulen inom balpressens totala bredd, vilket gör att de inte behöver avlägsnas vid transport.

Inmatningsrotor

SuperCut-25

 • SuperCut-25 erbjuder den ultimata lösningen för en snittlängd på 40 mm. En kort och precis snittning ger välpackade, lufttäta balar med utmärkt densitet. 
 • Föraren kan välja att aktivera 25, 13, 12 eller 0 knivar.
 • SuperCut-25 knivarna är utrustade med automatutlösande knivskydd mot främmande föremål. Varje kniv har individuell knivutlösning som kan röra sig i två riktningar.

SuperCut-14

 • SuperCut-14 ger ett snabbt och effektivt flöde in i pressen. Med en snittlängd av 70 mm är det den ideala lösningen för att producera välpackade balar med god kvalité på ensilaget.
 • Knivarna är utrustade med automatutlösande knivskydd mot främmande föremål. Varje kniv har individuell knivutlösning som kan röra sig i två riktningar.

DropFloor underlättar vid stopp

 • Eventuella inmatningsstopp hanteras enkelt direkt via terminalen i hytten, utan några materialförluster tack vare Vicon Drop Floor.
 • Genom aktivering av Drop Floor frigörs stoppet, och rotorn matar in materialet i presskammaren. Samtidigt som arbetet fortgår återställer du Drop Floor och fortsätter som vanligt.

Kraftigt chassi

 • FlexiWrap kombipress är monterat på ett kraftigt och hållbart chassi.
 • Med genomtänkt utformning fördelas vikten väl över hela ekipaget, vilket ger optimal stabilitet. Det lågt placerade inplastarbordet är till exempel en anledning till denna fördel.
 • Tandemaxeln med 500/50-17 hjul ger även den god stabilitet, både i fältarbete och under vägtransport.