Vicon RotaFlow RO-C

RO-C är den minsta och mest kompakta konstgödningsspridaren i serien.  

Alla fördelar i kompakt form

RO-C är den mest kompakta konstgödningsspridaren i serien, men trots det har den alla fördelar som RotaFlow-seriens övriga spridare har. Behållarkapaciteten är på 700 liter, men med olika utbyggnadsset kan volymen ökas till 900 liter eller 1400 liter. Standardarbetsbredden är 9 -18 meter, men kan ökas ut till 20/21 meter med ett set av vingar som är tillvalsutrustning för den som önskar detta.

Fördelarna:

 • RotaFlow spridningssystem som roterar granulatet redan innan det träffar tallriken. Konstgödningen får därmed en mjuk acceleration, och riskerar inte att slås sönder i processen. 
 • Enkla inställningar och justeringar. 
 • Kantspridning är enkelt.

Tekniska specifikationer

RO-C RO-C 700 RO-C 900 RO-C 1400
Behållarkapacitet (l) 700 900 1400
Påfyllnadshöjd (cm) 96 108 128
Bredd (cm) 154 154 176
Påfyllnadsbredd (cm) 148 148 170
Tomvikt (kg) 250 270 290
Spridarbredd (m) 9 - 18 (20/21)* 9 - 18 (20/21)* 9 - 18 (20/21)*
Output (kg/min) 10 - 230 10 - 230 10 - 230

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

RotaFlow Spridningssystem

 • Ingen påverkan, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tallrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning: Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

Enkel inställning och justering

 • RO-C styrs hydrauliskt. 
 • Arbetsbredden bestäms av vingarnas längd. De 4 vingarna kan enkelt avmonteras, även vid test av statisk kalibrering. 
 • Justering av gödningsgiva är lättillgänglig vid kalibreringsläget.
 • Lösningen på den mest optimala spridningen ligger i att på bästa sätt matcha kvaliteten på gödningsmedlet och litervikten med spridartabeller.
  RotaFlow's 6-punkters checklista hjälper dig att säkerställa noggrannhet varje gång, och i alla förhållanden.
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorleken och fördelning
  3. Bestäm litervikt
  4. Välj spridartabell
  5. Välj inställning för ditt fält
  6. Justera FlowPilot systemet på din maskin

Kantspridning

 • Vicon erbjuder kantspridningsplåt eller tiltcylinder för spridning av fältkanter med RO-C.
 • Vid ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältets kanter.
 • Vid kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första körspåret och sprider mot kanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.