Vicon RotaFlow RO-M EW

Med RO-M EW vågcellsspridare är det enkelt att arbeta.

Arbeta lätt

RO-M EW (Easy Weigh) är den perfekta vågcellsspridaren för den mindre odlaren! Denna ISOBUS-kompatibla vågcellsspridare är utrustad med en unik referenssensor som automatiskt korrigeras i sluttningar och för stötar. Därför kan denna spridare arbeta med hög noggrannhet på tuff terräng och i kuperade förhållanden. Hastighetsrelaterad spridning, med automatisk kalibrering, hjälper till att förhindra över- och underdosering vilket resulterar i bättre avkastning och besparing av gödning. För ännu mer komfort är det möjligt att använda spridaren i kombination med GPS. Med GPS-kontrollerad spridning har Vicon RO-M EW-spridaren standard 2 sektioner och i kombination med Basic Section Control maximalt 8 sektioner (beroende på arbetsbredd). Med även automatisk start / stopp på vändtegen baserat på GEOPOINT. Det är även möjligt att göra spridning med variabel hastighet enligt applikationskartor. Vicon RO-M EW kan manövreras med IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO + eller någon annan ISOBUS-kompatibel terminal. Högsta noggrannhet under alla förhållanden: även spridningskvalitet garanterad!

Spara kostnader och öka kvaliteten: sprid på det enkla sättet!

Fördelarna:

 • RotaFlow spridarsystem som låter konstgödningen accelerera upp i hastighet innan det träffar spridarvingarna.
 • Vågcellsystem med unik referenssensor 
 • FlowPilot gör det lätt och enkelt att justera och göra inställningar
 • Kantsprid enkelt med RO-M EW!
 • ISOBUS 11783-kompatibel för enkel plug and play

Dubbel garantitid!
Dubbla din garantitid, från 1 år till 2 år, genom att registrera din nya Vicon Gödningsspridare på min.vicon.se
Din återförsäljare kan berätta mer om detta fina erbjudande.

Tekniska specifikationer

RO-M EW RO-M EW 1100 RO-M EW 1550 RO-M EW 2000
Behållarkapacitet (l) 1100 1550 2000
Påfyllnadshöjd (cm) 100 119 138
Bredd (cm) 220 220 220
Påfyllnadsbredd (cm) 214 214 214
Tomvikt (kg) 400 425 450
Spridarbredd (cm) 10 - 24m (27/28)* 10 - 24m (27/28)* 10 - 24m (27/28)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

RotaFlow Spridningssystem

 • Ingen påverkan, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tallrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning: Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

Unikt system med vågceller + referenssensor

 • Kontinuerlig dynamisk "online - kalibrering" med högfrekvent kommunikationssignal.
 • Vicons unika teknik med referenssensorn ger dig stora fördelar: Referenssensorn kompenserar snedbelastning på vågcellerna. Utan kompensation blir det en negativ inverkan på kalibreringen. Referenssensorn bidrar till ytterst noggrann spridning även i kuperade fält. Referenssensorn garanterar absolut noggrannhet, därför att varje kilo räknas! 
 • Vågceller i kombination med den unika referenssensorn:
  - Autokalibrering och kontinuerlig vägning
  - Automatisk korrigering av mätvärden vid sidolut
  - Automatisk hastighetsdoseringssystem
  - Inget kalibreringstest behövs
 • Högsta noggrannhet i alla förhållanden: En jämn spridningskvalité garanteras! Spara kostnader och öka kvaliteten på skörden!

FlowPilot: Enkel inställning och justering

 • Den kompakta inställningspanelen FlowPilot ger en anmärkningsvärt förenklad inställning och noggrann justering av gödningsgiva med hjälp av tydliga reglage. Två hydrauliskt eller elektriskt manövrerade spjäll, var och en med tre doseringsöppningar, säkrar ett jämnt flöde från behållaren till spridartallrikarna.
 • Vicons utvecklings- och forskningsavdelning för gödningsspridare, har sin egen testhall för att säkerställa att kontinuerliga tester av gödningsspridarna utförs över hela året. Samtliga tester görs enligt de hårt reglerade internationella standards och följer noggrannt reglementen som finns på området.  
 • Nyckeln till korrekt spridning är att matcha kvalitet på gödningsmedel och litervikt med spridartabellen så noggrant som möjligt. Checklistan med de 6 stegen för RotaFlow-spridaren hjälper dig att få en konsekvent spridningsbild, oavsett fältförhållanden. 
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorlek och fördelning
  3. Bestäm litervikt
  4. Välj spridartabell
  5. Välj inställning för ditt fält
  6. Justera FlowPilot på din spridare

Spridning vid fältkanter

 • Vicon erbjuder TrimFlow system eller kantspridningsplåt för att sprida gödning vid fältkanter. TrimFlow kan noggrant ställas in oberoende av vilken typ av gödning som används och justeras för alla arbetsbredder. Inställningen styrs hydrauliskt från förarplatsen, så du behöver inte kliva ur traktorhytten. Till RO-M finns en tiltcylinder att köpa som tillval.
 • Med ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältkanten.
 • Med kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första spåret och sprider mot fältkanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.
 • The Border Spreading Indicator (BSI), indicates which border spreading device is active

ISOBUS intelligens

 • ISOBUS intelligens: Standard på våra centrifugalspridare
  Du kan förlita dig på ISOBUS intelligensen som går från traktorn till spridaren och vice versa. Det innebär att all insamlad data från din maskin(er) samlas in och enkelt överförs via ISOBUS till din terminal (IsoMatchTellus) inne i förarhytten. Där presenteras allt i en enkel meny - Plug and Play!
 • Focus II:
  Focus II är vår universalterminal som utformats av Kverneland Group för att passa till alla våra gödningsspridare, såmaskiner, balpressar etc. Focus II har konstruerats för att vara lätthanterad, samtidigt som den på ett överskådligt sätt visar all väsentlig information såsom; gödselgiva, körhastighet, aktuell behållarvolym, behandlad och återstående areal. Funktioner som avstängning av tallrikarna (fungerar oberoende av varandra) och tillfällig över-/underdosering aktiveras enkelt via knapparna vid sidan av displayen.
 • IsoMatch Tellus terminal:
  IsoMatch Tellus är den första virtuella terminalen med en kapacitet att se och styra två olika ISOBUS-displayer på samma gång. Detta gör att man kan till exempel ha direkt kontroll av två redskap på samma gång eller se över arbetet via back-kameran, utan att byta skärmbild. Den 12,1 tums stora touchskärmen presenterar data i färg. Den är enkel att förstå och att hantera. Det finns ett enkelt DOC-registreringsprogram för att spara arbetsinformationen direkt till USB minnet (jobb, gård, fält, maskin, förare, total ha, timmar, balar, kg, liter, bränsleåtgång etc)
 • IsoMatch GEOCONTROL är en programvara för din IsoMatch Tellus. IsoMatch GEOCONTROL erbjuder följande funktioner: Sektionskontroll (automatiskt av- och på redskapet vid olika sektioner som tex. vändteg eller fältkanter), Justerbar mängdgiva (justerar automatiskt redskapets mängd/ha) och Dokumentation ( med hjälp av en USB-sticka flyttar du enkelt önskad dokumentation mellan din IsoMatch Tellus skärm och gårdens datasystem).

IsoMatch GEOCONTROL - ett program som styr din spridare

IsoMatch GEOCONTROL är en programvara som du köper som tillval till din terminal IsoMatch Tellus. Programvaran installeras i terminalen och ger dig sedan möjlighet att styra samtliga maskiner/redskap från Kverneland Group som är försedda med ISOBUS intelligens, såsom tex. spridare, sprutor och såmaskiner.
Kombinerar du sedan din terminal med IsoMatch GEOCONTROL med en GPS-mottagare blir ditt arbe ännu enklare, smartare och effektivt.

 • Sektionskontroll: Automatisk avstängning vid vändteg, fältkanter och redan bearbetade ytor - allt för att minimera överlappning.
 • Justerbar mängdgiva: Justerar automatiskt mängdgiva per hektar, och detta kan baseras på fältkartor.
 • Dokumentation: All arbetsdata sparas i programmets dokumentation. Denna information kan enkelt flyttas till ditt gårdsdatasystem med ett enkelt USB-minne. 
 • Manuell körning:
  - Ställ in arbetsbredd. Kör en första sträcka och sedan ritar terminalen upp körlinjer på fält och vändteg.
  - Registrering av fältkanter kan göras utan något redskap tillkopplat.
  - Flyttning av fältkant (skapa nya inre fältkanter som möjliggör att vändtegen körs sist)
  - Manuell inmatning för arbetsbredd kan göras även för redskap som ej är ISOBUS-kompatibla, tex. kultivatorer, slåtterkorssar,strängar etc.

IsoMatch GEOCONTROL - Fördelarna

 • Enklare och bekvämare arbetsdag för dig som traktorförare då du kan fokusera helt på att köra, och låta redskapets automatik arbeta för dig.
 • Effektivare arbete och mindre överlappning sparar kostnader - cirka 5-10% minskning av förbrukningen av gödningsmedel, besprutningsmedel och utsäde.
 • Med IsoMatch GEOCONTROL kan du arbeta i mörker utan problem, det ger flexibilitet i dina arbetstider.

För mer information om hela vårt iM Farming koncept, läs här: http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING

Basic Section Control

Få en optimerad avkastning med fler sektioner

Med den automatiska programvaran Basic Section Control på RO-M EW och RO-EDW vågspridarna kan antalet sektioner ökas från två standardbredda sektioner (vänster och höger) till ett jämnt antal sektioner på 4 meter. Till exempel vid spridning på 24 meter med 6 sektioner eller för RO-EDW vid spridning på 36 meter med 8 sektioner.

Båda spridarna är utrustade med ett elektriskt manöverdon på varje spridningsskiva för att styra spridningsmängden så att gräset eller grödorna får en optimal användning av näringsämnena. Den grundläggande sektionskontrollen på RO-M EW eller RO-EDW justerar doseringssystemet med hjälp av ett GPS-positioneringssystem för att optimera överlappning och täckning med ett minimum av över- och underdosering. Detta leder till bättre avkastning och minskade kostnader. SPREADERcontrol-licensen behövs för att utföra Basic Section Control.

iM FARMING

Smart efficient easy farming

ISOBUS

When deciding what equipment to purchase, it is not always easy to find the optimal solution in the broad market offering of today. Technology is developing fast and tractors and implements are more and more equipped with high tech electronics. We understand this complexity and are committed to provide you with easy farming solutions. Therefore these cost-efficient ISOBUS Universal Terminals, IsoMatch Tellus and IsoMatch Tellus GO+ are made for easy machine control and efficient farming.

More about ISOBUS Universal Terminals >

Compatibility-Check-jpg-g4o4jih263

IsoMatch Tellus PRO

With its advanced hardware and software features, the IsoMatch Tellus PRO provides the optimal precision farming solution for an all-in-one control system inside your tractor cab.

IsoMatch Tellus PRO is the centre for connecting all ISOBUS machines and a platform for running precision farming applications. It offers everything you need to get the maximum out of your machines and crops, as well as cost savings in fertiliser, chemicals and seeds by using automatic section control and variable rate control. With the unique dual screen functionality it gives you the opportunity to view and control two machines and processes simultaneously.

More about the Tellus PRO >

IMTellusPRO_Front-rotated-wide3

IsoMatch Tellus GO+

Work easy. Be in control.

The new IsoMatch Tellus GO+ offers a more powerful processor, allowing for significantly faster responsiveness and increasing the ease of navigation. The IsoMatch Tellus GO+ can handle demanding applications like IsoMatch FarmCentre, allowing advanced features and remote connection to your implement for a higher yield at less cost.

Ease of setting up the machine with the soft keys and simple use of the hard keys and rotary switch for optimal control while driving remains the trademark of  the IsoMatch Tellus GO+ terminal, and is testimony to Vicon's commitment to bring farmers the most advanced technologies to improve productivity and efficiency.

More about IsoMatch Tellus GO+ >

IsoMatch InLine

With manual guidance you are perfectly on track.

The IsoMatch InLine is a light bar which allows easy manual guidance. It is the perfect assistant to get you as close as possible to your desired A-B line. Mounted in the line of sight, you can easily see the distance from the A-B line and to which direction you should steer for the ideal position. The display of the IsoMatch InLine also displays the status of the machine sections, which adds more comfort of use. The LEDs can be dimmed for night operation.

SMART   
Distance to A-B line with LED indication and a numeric display

EFFICIENT 
Manual guidance in combination with IsoMatch GEOCONTROL 

EASY           
Displays status of machine sections

IsoMatch_InLine_leds

IsoMatch Global 2

The essential accessory for IsoMatch GEOCONTROL.

The IsoMatch Global 2 is the GPS antenna, with DGPS accuracy, in the IsoMatch product range.
It enables satellite navigation for site-specific section control, variable rate application, manual guidance and field registration.

SMART
Allows manual guidance, automatic section control and variable rate in combination with IsoMatch GEOCONTROL

EFFICIENT
DGPS accuracy without additional subscription fees

EASY
Easy to fit with mounting brackets included

IsoMatch Global 2png

IsoMatch GEOCONTROL

Made for smart, efficient and easy farming

IsoMatch GEOCONTROL is an advanced software application within the IsoMatch Tellus and IsoMatch Tellus GO+ that helps you to control all ISOBUS compatible Kverneland Group machines such as sprayers, spreaders and seeders! Combined with a GPS receiver it fulfills the future needs in terms of easy, smart and efficient farming!

More about IsoMatch GEOCONTROL >

IsoMatch-GEOcontrol-Fieldresult2.jpg

IsoMatch Grip

The IsoMatch Grip is an ISOBUS auxiliary device developed for great operator comfort and efficient machine control. Its ergonomic shape and the complete freedom of assigning and controlling a total of 44 implement functions from one device are unique in the market today. From your fingertips you have endless possibilities to operate all machine functions as desired. And assignments are saved per machine making it even more applicable to your needs.

More about IsoMatch Grip >

IsoMatch_Grip_783x600

IsoMatch Wireless

Connect to a local wireless network on your IsoMatch Tellus Terminal.

IsoMatch Wireless (USB-stick) is complementary to the IsoMatch Tellus and makes it easy to connect to a local wireless network, such as your phone’s hot-spot, home network etc.
No additional costs of an internet service provider. When connected via the IsoMatch Wireless you can browse the internet, view the weather, Gmail, Google, etc.

More about IsoMatch Wireless >

IsoMatch_Wireless

IsoMatch Eye

The IsoMatch Eye is the camera option in the IsoMatch product range.

IsoMatch Eye is a camera that has been developed for use with our IsoMatch Tellus PRO and IsoMatch Tellus GO+ terminal. The IsoMatch Eye is switchable from rear view to standard view.
It gives you full control and overview of entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety e.g. when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
Changeable from rear view to standard view

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation

EASY
Night vision by integrated LED’s

IsoMatch FarmCentre

Whether you are a farmer or contractor with a fleet, IsoMatch FarmCentre gives you a complete overview of your business. You can track the movement of your fleet in real time or verify later where your machines have been operating. Keeping track of multiple machines spread over vast areas has never been so easy! Additionally, all alerts and notifications are sent directly to the IsoMatch FarmCentre web application, and the history of alerts is saved. Allowing dealer to access your account for remote support will decrease the risk of downtime and increase your productivity.

 With IsoMatch FarmCentre, machine performance parameters can be tracked and analysed for optimal performance. Actual information about quantity of pressed bales, fertiliser consumption and more is shown in the application. All this you can check remotely from a computer or even a tablet or smartphone.

More about IsoMatch FarmCentre >

IsoMatch FarmCentre - laptop V