Vicon RotaFlow RO-XL

RO-XL är en konstgödningsspridare med riktigt bra kapacitet. 

Högkapacitetsmodell

RO-XL är en konstgödningsspridare med riktigt hög kapacitet. Den robusta konstruktionen på RO-XL gör det möjligt att fylla behållaren med upp till 3450 eller 3900 liter (beroende på grundbehållarens storlek) då du använder dig av maximalt antal utbyggnadsset för behållaren. Med FlowPilot-funktionen på varje spridartallrik gör du enkelt inställningar och justeringar. Konstgödningen rörs om med 15% av tallrikarnas hastighet så att risken för sönderdelning av materialet minskas. De två tallrikarna kan stängas av individuellt för att sprida endast halva arbetsbredden, perfekt vid spridning på fältkanten.

Fördelarna:

 • RotaFlow spridarsystem ser till att konstgödningsmaterialet redan roterar när det når spridartallriken. Det får en mjuk acceleration och materialet bibehåller sin karaktär under hela processen, vilket förbättrar resultatet av spridningen.
 • FlowPilot för snabba och enkla inställningar av tallrikarna.
 • Kantspridning är enkelt.
 • Gör val ur standard- och tillvalssortimentet för att anpassa konstgödningsspridaren till dina önskemål och behov
 • Comfort Control II kontrollerar spridaren från traktorhytten 

Dubbel garantitid!
Dubbla din garantitid, från 1 år till 2 år, genom att registrera din nya Vicon Gödningsspridare på min.vicon.se
Din återförsäljare kan berätta mer om detta fina erbjudande.

Tekniska specifikationer

RO-XL ROXL1500 ROXL2150 ROXL2800 ROXL3450
Behållarkapacitet (l) 1500 2150 2800 3450
Påfyllnadshöjd (cm) 119 138 157 176
Bredd (cm) 275 275 275 275
Påfyllnadsbredd (cm) 269 269 269 269
Tomvikt (kg) 500 530 560 590
Spridarbredd (m) 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320
RO-XL ROXL1875 ROXL2550 ROXL3225 ROXL3900
Behållarkapacitet (l) 1875 2550 3225 3900
Påfyllnadshöjd (cm) 119 138 157 176
Bredd (cm) 290 290 290 290
Påfyllnadsbredd (cm) 284 284 284 284
Tomvikt (kg) 515 545 575 605
Spridarbredd (m) 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

RotaFlow Spridningssystem

 • Ingen påverkan, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tallrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning: Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

FlowPilot: Enkel inställning och justering

 • Den kompakta inställningspanelen FlowPilot ger en anmärkningsvärt förenklad inställning och noggrann justering av gödningsgiva med hjälp av tydliga reglage. Två hydrauliskt eller elektriskt manövrerade spjäll, var och en med tre doseringsöppningar, säkrar ett jämnt flöde från behållaren till spridartallrikarna.
 • Vicons utvecklings- och forskningsavdelning för gödningsspridare, har sin egen testhall för att säkerställa att kontinuerliga tester av gödningsspridarna utförs över hela året. Samtliga tester görs enligt de hårt reglerade internationella standards och följer noggrannt reglementen som finns på området.  
 • Nyckeln till korrekt spridning är att matcha kvalitet på gödningsmedel och litervikt med spridartabellen så noggrant som möjligt. Checklistan med de 6 stegen för RotaFlow-spridaren hjälper dig att få en konsekvent spridningsbild, oavsett fältförhållanden. 
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorlek och fördelning
  3. Bestäm litervikt
  4. Välj spridartabell
  5. Välj inställning för ditt fält
  6. Justera FlowPilot på din spridare

Spridning vid fältkanter

 • Vicon erbjuder TrimFlow system eller kantspridningsplåt för att sprida gödning vid fältkanter. TrimFlow kan noggrant ställas in oberoende av vilken typ av gödning som används och justeras för alla arbetsbredder. Inställningen styrs hydrauliskt från förarplatsen, så du behöver inte kliva ur traktorhytten. Till RO-M finns en tiltcylinder att köpa som tillval.
 • Med ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältkanten.
 • Med kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första spåret och sprider mot fältkanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.
 • The Border Spreading Indicator (BSI), indicates which border spreading device is active

Standardutrustning - Tillval

 • RO-XL/RO-EDW spridarna kan monteras på ett dragredskap.
 • Lättmonterade aluminiumförhöjningar finns som tillval för att utöka behållarvolymen.
 • Lättmonterat skyddskapell finns som tillval.
 • Frånkoppling av drivning till tallrikarna, för att sprida på halva arbetsbredden, finns som tillval.
 • För att garantera ett jämnt flöde vid spridning av små mängder är RotaFlow systemet utrustat med lågdoseringsutrustning. 
 • Två konformade och extra kraftiga behållarsåll är standardutrustning på RO-XL/RO-EDW spridarna.
 • Centralt placerad växellåda med två ingående axlar för högt eller lågt varvtal på spridartallrikarna är standardutrustning på RO-XL/RO-EDW spridarna.
 • Tömningsluckor för att enklare få ut det sista av gödningsmedlet finns som tillval.
 • Kalibreringsbehållare, förenklar vid kalibreringen, och finns som tillval.
 • LED belysning med extra lång livslängd finns som tillval till RO-C, RO-M, RO-M EW. Men på modellerna RO-XL, RO-EDW, RO-EDW GEOSPREAD samt RO-XXL GEOSPREAD ingår det i standardutrustningen.
 • Stänkskärmar finns som tillval.

Comfort Control II - enkel styrterminal

 • Med Comfort Control II, kan du styra din spridare från traktorhytten! 
 • Terminalen ger dig möjlighet att starta och stoppa arbetet, ställa in rätt utmatningsmängd, och att öka/minska mängden under körning. Maskinens senaste inställningar lagras i terminalens minne.
 • Spridartallrikarna kan stängas av oberoende av varandra för att minska arbetsbredden.