Vicon EXTRA 7100T Vario - Effektiv butterfly-kombination

Helt nytt butterfly-kross med nya QuattroLink-upphängningen och hydraulisk justering av arbetsbredd och överlapp.

9.80-10.20m arbetsbredd

SemiSwing stålfingrar

Slåtterkrossar med teknologi från bilsporten

EXTRA 7100T Vario har utmärkt kapacitet med dess nya upphängning, 10.20m arbetsbredd och hydraulisk justering av arbetsbredd och överlapp. Klippaggregatet avfjädras med fyra avfjädringsarmar som ger aggregatet en oberoende anpassning till markens konturer.

Fördelarna

 • Upp till 10.20m arbetsbredd.
 • Nya innovativa QuattroLink med teknik inspirerad av bilsporten.
 • Flexibel avfjädring. Arbetsområde 700 mm - 400 mm upp, 300 mm ner.
 • Skyddet NonStop BreakAway över hela arbetsbredden.
 • Hydraulisk justering av överlapp under drift.
 • Marktrycket bibehålls även när överlappet ändras.
 • Minimum 500mm markfrigång under vändtegsvändningar.
 • Dubbel justering av bearbetningskåpan - både främre och bakre delen kan justeras.
 • Integrerat transportstöd.
 • Moroterande triangulära tallrikar.

Tekniska specifikationer:

  Arbetsbredd Antal tallrikar Bearbetning
EXTRA 7100T Vario 9.80-10.20m 2 x 10 discs SemiSwing stålfingrar

QuattroLink upphängning

Vad är det som gör upphängning QuattroLink unik? Klippaggregatet dras av fyra avfjädringsarmar som är monterade på en fixerad bärarm som låter aggregatet "sväva" oberoende över fältet, justera snabbt, noggrant och direkt efter markens konturer.

Inga kompromisser på Flexibilitet

Rörelsemönstret är extremt flexibelt med ett vertikalt arbetsområde på 700mm upp och ner samt ett tvärgående arbetsområde på 30°. Konceptet med 4 avfjädringsarmar ger konstant marktryck under arbetet.

Hur kan du dra nytta QuattroLink

Precis som med en rallybil, vill du har bättre följsamhet, möjligt att åka snabbare och omedelbart kunna anpassa sig efter fältförhållandena. Det här är de viktigaste fördelarna du kommer uppleva när du kör EXTRA 700-serien. De fyra avfjädringsarmarna ger aggregatet en exceptionell flexibilitet i att anpassa sig efter krävande markförhållande - och ger möjlighet till högre hastigheter och ökad produktivitet.

Fullbredds BreakAway

Vårt system NonStop BreakAway blev precis lite bättre. Med avfjädringen QuattroLink skyddar det här systemet nu hela arbetsbredden, inklusive delen som är närmast traktorn. När man åker på ett hinder på fältet, skjutsa klippaggregatet bakåt och uppåt - och återgår sedan till arbetsposition.

Vario - fjädringsarm

Hydraulisk justering av överlapp

EXTRA 736T Vario och 7100T Vario har hydrauliska SideShift integrerat i bärarmen, vilket låter klippaggregaten flyttas 400mm. För att kunna anpassas efter ändrade fältförhållanden, är det justerbara överlappet konstruerat som en teleskoparm, direkt i fjädringen.

Alltid konstant marktryck

Under arbete är bärarmen alltid fast i förhållande till marken och låter klippaggregatet röra sitt fritt och kompensera mot ojämn terräng. Fjädringskonceptets verkliga fördel är att även om överlappet ändras, är marktrycket detsamma.

Effektiv vändtegsautomatik EXTRA 7100T

EXTRA 7100T har generös frigång över hela slåtterbalken, inklusive insidan. När maskinen lyfts på vändtegen, höjs klippenheten och bärarmen tiltas till en 10 graders vinkel. Det här ger ett minimum EXTRA 7100T en jämn markfrigång på minst 500mm över hela arbetsbredden. När klippenheten sänks följer bärarmen jämnt utan att någon del nuddar marken.

Transport och förvaring 7100T

Kompakt under transport

Maskinen fälls hydrauliskt för transport och teleskoparmen flyttas till den lägsta överlappspositionen, för att nå en transporthöjd på bara 3.90m. Och det finns inget behov att lämna traktorn eftersom det yttre FlexiProtect fälls hydrauliskt i transportposition.

Säker och stadig förvaring

Med det integrerade förvaringsstödet är förvaring av EXTRA 7100T enkel och bekväm. Det behövs bara ett minimum av utrymme under vinterförvaring.

SemiSwing bearbetningsrotor

 • SemiSwing slåtterkross kombinerar den aggressiva bearbetningen som hos fasta bearbetningsfingrar men med bättre skydd när de träffar på hinder.
 • Under normalt arbete är berbetningsfingrarna fixerade, men när ett SemiSwingfinger kommer i kontakt med ett hinder och belastningen överstiger 22 kg, så kommer det vika undan och lämnar fri väg (upp till 103 mm) för hindret att passera.
 • Bearbetningsfingrarna har fått helt ny utformning. Gravitationscentrum (infästningspunkten) har flyttats för att fullt ut utnyttja centrifugalkraften. Fingrarna behåller sin position när de träffar grödan för att ge full krosseffekt och för att minska slitaget på fästpunkterna.
 • SemiSwing-fingrarnas vinkel och position ger förbättrad transport av grödan bort från bearbetningsrotorn och mot den profilerade bearbetningsplåten. Resultatet blir bättre bearbetningseffekt och minskad risk för blockeringar.

Spridning och strängning

Strängplåtar expanderar automatiskt

Strängplåtarna expanderar automatiskt när de förs mot varandra för att få effektiv och exakt strängläggning.

Enkelt att ändra till bredsspridning

Det går snabbt att ändra från strängning till brespridning. Strängplåtarna flyttas åt sidan och FlipOvers bredspridnings-vingar vänds 180°. Det behövs inga verktyg.

EXTRΔ slåtterbalk

 • EXTRΔs rotorbalk är konstruerad för lågt underhåll och har väldigt låg ljudnivå i arbete.
 • Användaren kommer uppskatta den låga ljudnivån, framförallt under långa och intensiva arbetsdagar.
 • Heltsvetsad slåtterbalk för att få starkast konstruktion.
 • Jämnt antan motroterande tallrikar för förbättrat överlapp.
 • Tre knivar på varje tallrik för ökad klippintensitet.
 • Utmärkt klippresultat tack vare slimmad profil.
 • Stor oljevolym ger utmärkt smörjning och kylning.
 • Låg ljudnivå tack vare specialbearbetade kugghjul..
 • Vridna knivar ger bästa snitt under alla förhållanden.

GEOMOW

GEOMOW låser upp den fulla potentialen hos Vicon 7100T Vario. Vicon GEOMOW justerar automatiskt överlappet mellan de bakre och främre maskinerna och vändtegsautomatik via sektionskontroll. GEOMOW ser till att maskinen alltid utnyttjar maximal kapacitet. Applikationen känner igen hur föraren kör och vet positionen av den främre maskinen, vilket låter den reagera direkt och justerar överlappet gentemot de bakre maskinerna.