Produkter

Vicon EXTRΔ 828T-832T-832R-835T-835R Pro

 Serie av bogserade slåtterkrossar med vänsterställd dragbom och olika bearbetningsalternativ.

Vicon EXTRΔ 832CT – 835CT – 840CT Pro

Serie av bogserade slåtterkrossar med centrummonterad dragbom