10.2m mångsidig QuattroLink slåtter med enkla kontroller

EXTRA 7100 Vario BX är en QuattroLink butterfly slåtterkross med BX strängsamlare samt hydraulisk justering av överlapp och arbetsbredd.

Non-stop justering av arbetsbredd och överlapp

I hjärtat av Vicon 7100 BX är dess förmåga att optimera arbetskapacitet och precision, oavsett omständigheterna. Ett kännetecken för 7100-serien är dess förmåga att ständigt anpassa och optimera arbetsbredd och överlappa, utan att behöva stoppa och återställa marktrycket.

 

Automatisk justering av bälteshastighet

Vicon BX gör automatiskt arbetet med att justera bälteshastigheten till arbetsbredd, för samma enhetliga strängbredd, oberoende av positionen av klippaggregat. Om klippaggregaten är sidoförskjutna för att justera överlapp, justeras bälteshastigheten omedelbart för att kompensera ändringen av kastaavstånd som behövs. När överlappningen ökar för att klippa runt hörn sänks bälteshastigheten för att säkerställa att grödan placeras som avsedd.

Justerbar bältehöjd för individuell strängformation

Vicon BX erbjuder möjlighet att placera strängbältet i olika arbetshöjder för att placera  grödan ovanpå den sträng som gjordes av den främre klipparen för att göra en smal och boxformad sträng. Placeringsshöjden ställs in genom att sänka eller höja bältet hydrauliskt under drift.

10. April 2019