Vicon GEOSPREAD - Intelligent spridning

RO-M GEOSPREAD och RO-EDW GEOSPREAD har sektionskontroll med sektioner på bara 2 meter, exempel 24 m arbetsbredd - 12 sektioner. RO-M GEOSPREAD har möjlighet till 14 sektioner och RO-EDW GEOSPREAD 24 sektioner. Avancerad sektionskontroll ger minimalt med överlapp. Se film nedan.

Sektionerna kontrolleras genom att ändra positionen på utsläppspunkten eller utmatningsmängden. Tallrikens hastighet ändras inte under sektionskontroll och överlappet mellan tallrikarna påverkas knappast - för att förhindra varationer i spridningsmönstret. Sektioner kan slås av och på väldigt snabbt.

Section are controlled by changing both the position of the fertiliser discharge point on the disc and the rate per minute. As the disc speed is not changed during section control, the overlap between both discs is hardly effected to prevent variations in the spreading pattern and sections can be switched on and off very quickly.

De 4 vågcellerna och referenssensorn hos RO-M GEOSPREAD och RO-EDW GEOSPREAD är viktiga egenskaper eftersom noggrann vägning är viktig vid sektionskotroll.

Besparingen med GEOSPREAD tillsammans med hastighets-relaterad spridning och GEOPOINT vändtegsautomatik kan bli upp till 15%. Det här uppnås genom att spara gödning och få bättre avkastning - tack vare minimeringen av överlapp.

2016-10-27

Nedladdningar

DOWNLOADS (eng):

Broschyr