Gör din slåtterkross 600 kg lättare på mindre än 10 minuter

Den nya kopplingen för elevatorbandet ökar effektiviteten på Vicon trippelkombinationer, genom att eliminera övervikt och minska driftskostnaderna. Med den nya valfria Vicon-snabbkopplingslösningen är det nu möjligt att demontera de två elevatorbanden på mindre än 10 minuter och parkera dem säkert på specialdesignade transportvalsar. Inga verktyg krävs!

Optimera från dag till dag

Snabbkopplingen för elevatorbandenger dig möjlighet att välja från dag till dag, om de behövs eller inte. Allt som krävs är 3 enkla steg. När den är frånkopplad försvinner elevatorbandenautomatiskt från terminalskärmen..

1. Montera parkeringhjul på elevatorbanden och skjut bort säkringen.

2. Koppla bort strömkabeln och alla hydrauliska anslutningar till elevatorbandet med en enda spak.

3. Sänk klippaggregaten och elevatorbanden är avmonterade.

2020-01-15