IsoMatch GEOCONTROL (v.1.06.1.1) produktuppdatering

Vi är glada över att tillkännage en ny programuppdatering (v.1.06.1.1) av vår IsoMatch GEOCONTROL! Den här nya uppdateringen ger användare av IsoMatch Tellus Pro nya funktioner som möjliggör större precision och produktivitet.

IsoMatch GEOCONTROL är ett programtillval inom IsoMatch Tellus GO eller PRO som hjälper till att kontrollera alla ISOBUS-kompatibla Kverneland-maskiner som sprutor och såmaskiner. Kombinerat med en GPS-mottagare uppfyller det framtida behov i form av enkelt, smart och effektivt jordbruk.

Vad är nytt?

Sektionskontroll (Section Control)

I den senaste utgåvan var det möjligt att kontrollera 24 olika sektioner i Sektionskontroll. Men eftersom fler och fler redskap har mer än 24 sektioner fanns det ett behov av att öka detta antal. För att stödja mer exakta redskap (t.ex. sprutor med individuell munstycksstyrning) har denna uppdatering ökat antalet sektioner till 88.

Variabel giva (Variable Rate Control)

För att stödja mer exakt spridning, sprutning och sådd, kommer Variable Rate Control automatiskt att användas ofta för att förhindra över- eller underdosering av grödan. Det är nu möjligt att styra 24 olika givor samtidigt.

När du använder Variable Rate Control är det en widget synlig. Med denna widget är det lätt att se vilken giva som används i vilken sektion baserat på inställningarna för Variable Rate.

I uppdateringen kan du också hitta flera buggar fixade för att göra arbetet så smidigt som möjligt.

Programvaran IsoMatch Tellus PRO V1.06.1.1 är gratis tillgänglig för alla som redan använder IsoMatch GEOCONTROL. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.


Kontakta din återförsäljare för mer information! 


March 16. 2020