Basic Section Control – för ökad precision

Vicon erbjuder möjligheten till sektionsvis doseringskontroll med standardmodellerna av vågcellsspridarna, som RO-M och RO-EDW.

Vicon

Öka avkastningen med fler sektioner
Med nya mjukvaran "Basic section control" på RO-M EW och RO-EDW vågcellspridare ökar antalet sektioner från två breda sektioner till 8 mindre (4 m breda) för RO-M EW och 16 sektioner för den större RO-EDW. 
Varje tallriks giva kontrolleras för att minimera över- och underdosering. Resultatet är bättre avkastning och mindre kostnader.

Every Crop deserves the Best Care

2018-10-07