Förbättrad prestanda för flexkammarpressar

Vicon har uppdaterat sitt utbud av flexpressar. Vicon ”PLUS” -serienhar utformats för att ge en boost till produktionen, samtidigt som driftskostnaderna minskas på grund av minskade underhållskrav. Med den här nya serien har Vicon också tagit tillfället i akt att introducera en rad andra detaljförbättringar.