GPS ger kraft i växtodlingen

Dubbelt Vicon för Per-Olof Axelsson ger kraft i växtodlingen.

Gödningsspridaren från Vicon blev Per-Olof Axelssons första GPS-styrda maskin. Kort därefter blev det ytterligare en, denna gång en växtskyddsspruta av samma fabrikat.

– Det är förstås smidigt att båda maskinerna använder samma GPS-system och terminal, säger han.  

Per-Olof Axelsson

Per-Olof Axelsson är lantbrukare på gården Alhagen, väster om Kumla i Närke. Han odlar 240 hektar spannmål, främst om havre, korn och vete, ibland även oljeväxter. I den odlade arealen ingår cirka tio hektar vall. Gårdens cirka tio hektar naturbeten hålls öppna av 15–20 kvigor.

GPS-tekniken imponerar, tycker Per-Olof, men faktiskt så har gödningsspridarens precision gjort ännu större intryck på Per-Olof.

– Det är smått obegripligt att en tallriksspridare kan kombinera stora arbetsbredder med sådan precision, säger han.

Det var odlingssäsongen 2015 som den nya gödningsspridaren, en Vicon RotaFlow RO-M EDW gjorde sin entré på gården. Bakom bytet låg att Per-Olof ville öka arbetsbredden från 12 till 24 meter, för att kunna använda samma körspår som med sprutan.

– Egentligen var jag nog mest inne på att skaffa en större rampspridare, men jag fick förtroende för den här tallriksspridaren och styrningen av densamma. Tur var väl det, för jag är helnöjd. Maskinen sprider jämnt, utan att missa eller att lägga dubbelt.

Per-Olof tycker att GPS-styrningen gör arbetet väldigt smidigt.

– När jag kör vändtegen skapar systemet en karta över fältet och sedan är det bara att köra. På skärmens kartbild ser jag hur fältet successivt markeras grönt. Det är imponerande att se hur maskinen själv anpassar spridningen vid fältets kanter och kilar.

Med en så positiv erfarenhet av den nya gödningsspridaren var det naturligt för Per-Olof att snegla på Vicons utbud av växtskyddssprutor. Valet föll på en Vicon iXtrack C40, försedd med 24 meters aluminiumramper och med en tankkapacitet på 4 000 liter. Den stabila rampen är utrustad med trippla munstycken: spaltspridare, low drift-spridare och dubbelspridare. Det ger Per-Olof möjligheter att enkelt optimera sprutan till uppgiften. Den flexibiliteten kommer till nytta såväl i den egna odlingen som när Per-Olof kör på entreprenad.

Per-Olof ser det som en stor fördel att både gödningsspridaren och växtskyddsprutan använder samma styrsystem. Terminalen är en IsoMatch Tellus. Den väl tilltagna touchskärmen ger samtidigt plats för både kartbild och funktioner. Eftersom terminalen kopplas med IsoBus är det enkelt att växla mellan olika redskap och maskiner, i Per-Olofs fall gödningsspridaren och växtskyddssprutan.

–Ju mer man använder något, desto enklare blir det, så det är en fördel att samma terminal kan användas till flera maskiner. Det håller även kostnaden nere. Dessutom känner systemet självt av vilken maskin som är ansluten.

Sprutan har stora hjul och avfjädrad bakaxel. Per-Olof tycker att den är lättdragen och uppför sig väldigt stabilt i fält, samtidigt som den är smidig under transport på väg.

Återförsäljare: Närkes Traktorcenter

Vicon spridare och sprutor. Extra kraft med GPS.