Gör dig redo för säsongen - strängläggare

Förbered din Vicon strängläggare för säsongen.

Vicon rotorsträngläggare är kända för minimalt underhåll. Men förbered er för kommande arbetet genom att serva din maskin. Kontrollen kommer att säkerställa bästa prestanda och ni minimerar driftstoppen till ett minimum.

 

  • Se till säkerhetsskyddet är monterat och fungerar korrekt.
  • Kontrollera styrningen och pivåterande delar. Smörj om nödvändigt.
  • Kontrollera belysningen och funktionalitet. Reparera / byt ut om nödvändigt.
  • Kontrollera däckens luftryck och eventuella skador. Byt ut om nödvändigt.
  • Kontrollera räfspinnarna, pinnlåsningar och räfspinnsarmar för slitage eller skador. Byt ut vid behov
  • Se till att alla kraftöverföringsaxlar och leder är rena och smorda. 
  • Kontrollera all hydraulik för läckage byt ut om nödvändigt.

 

Duo räfspinnar

Den speciella Vicon Duo räfspinnen, med dess karaktäristiska två rads-strängning, flyttar grödan noggrant in i strängen. Det smala avståndet mellan varje pinne säkerställer ett renare svep och minskar spill.

CompactLine: VF16646053.86

CompactLine: VF16606394.86

ProLine: VF16644864.86

 

Pinnsäkerhet

Skador på både boskap och maskiner kan undvikas genom montering av Tine Safety Clip till alla räfspinnar. Monteras under spolen säkerställa att båda pinnarna – säkerhetsanordningen håller båda halvorna ihop för att förhindra den att lossna och hamna i grödan.

CompactLine: VF06564420

ProLine: VF06564420

Pinnfixering

Använd lämpliga fixeringssatser. kontrollera att skruvarna inte sitter löst, kommer att hålla driftsstoppen till ett minimum.

CompactLine: A131491630

ProLine: A131491730

 

Var förberedd – spara dyrbar tid till när det behövs

Ingenting är mer frustrerande än en trasig maskin mitt i säsongen. Du förlorar värdefull tid och produktivitet.

Att ha ett servicekit till hands, i händelse av en skada, gör att du är igång på nolltid. Satsen innehåller tillräckligt med slitdelar, dvs räfspinnar, armar, däck, etc som får din maskin tillbaka till arbete i händelse av en mindre skada.

Be din återförsäljare att beställa ett servicekit för er rotorsträngläggare.

 

Tillgängliga servicekit

94125 C: A131690732

95130 C: A131691132

95130 C PRO: A145593932

97150 C: A131691332