Håll igång din vallkedja med GEORAKE

Vicon Andex 1505 har nya GEORAKE sektionskontroll, som tar bort stressen från att göra klart strängar innan det är dags att svänga på vändtegen. GEORAKE lyfter rotorerna automatiskt, lämnar välformade strängar och gör ett noggrant jobb.

Sektionskontroll – Full kontroll på vändtegen

Med 15 m arbetsbredd och fyra rotorer kräver den här strängaren en erfaren förare.

För att maximera kapaciteten, krävs precision, från både maskin och förare, särskilt vid vändtegen. Du behöver lyfta och sänka rotorerna vid rätt ögonblick, för att räfsa grödan effektivt och förbereda en perfekt sträng för upphämtning. Det här kräver ofta en extra runda vid vändtegen, för att städa upp. Med Andex 1505S GEORAKE hör det till historien.

Det viktigaste arbetet är helt automatiserat. De 4 rotorerna är individuellt kontrollerade via sektionskontroll. Föraren kan helt ägna sig åt att optimera strängningen, behålla arbetshastigheteb och fokusera på att svänga effektivt på vändtegen. GEORAKE minskar risken för misstag och behovet av korrigerande åtgärder och därmed extra arbete.

GEORAKE gör strängning enkelt

GEORAKE registrerar vilka områden som blivit strängade och bearbetade. Om rotorn kommer in på ett redan strängat område, lyfter den automatiskt. Varje rotor lyfts individuellt och fungerar som en av fyra sektioner. När maskinen kommer in på ett icke bearbetat område sänks rotorn i god tid för att vara förberedd för nästa sträng. Ingen gröda lämnas kvar och inga strängar förstörs på vändtegen. Arbetet görs rätt första gången med hög noggranhet.

När man strängar oregelbundna fält håller GEORAKE koll på vad som redan strängats och lyfter de aktuella rotorerna. Föraren kan fokusera på att hålla arbetstakten, enkelt och bekvämt.

2017-12-07