IsoMatch GEOCONTROL

Som lantbrukare vill du ha den senaste tekniken som underlättar din dagliga verksamhet på gården. Kverneland Group Mechatronics tittar kontinuerligt på vårt nuvarande produktutbud och hur vi kan göra det ännu bättre.Den senaste produkten som fått en uppdatering är vår IsoMatch GEOCONTROL som nu finns i version V1.7.0.21.

Vad är IsoMatch GEOCONTROL?
IsoMatch GEOCONTROL är en extra programvara i IsoMatch Tellus GO+ eller PRO som hjälper till att styra alla ISOBUS-kompatibla maskiner från Kverneland Group, t.ex. sprutor och såmaskiner. I kombination med en GPS-mottagare uppfyller det alla behov när det gäller enkelt, smart och effektivt jordbruk.

Vad är nytt?
I IsoMatch GEOCONTROL V1.7.0.21 hittar du flera nya funktioner som gör det enklare och effektivare för dig att arbeta i fält.

Ökat antal sektioner
Samtidigt som bommarna på sprutor blir större och det också finns en större efterfrågan på individuell munstyckskontroll, begränsades 88 sektioner i Section Control som kontrollerar sprutor med en bom på 54 meter. I den här versionen kan IsoMatch Tellus PRO styra upp till 110 sektioner, på så sätt kan alla Kverneland-sprutor arbeta med individuell munstycksstyrning.

Språk
I den här versionen har följande språk lagts till: japanska, kroatiska, grekiska, serbiska och slovenska.

Registrering av fältgränser
När du vill registrera din fältgräns kan du nu stänga av sektioner manuellt och då registreras endast de aktiverade sektionerna i stället för bomens arbetsbredd som tidigare skedde.

Import/export från IsoMatch FarmCentre
När du använder IsoMatch GEOCONTROL tillsammans med IsoMatch FarmCentre får du nu varningar på alla språk som stöds.

Uppdatering av TC- och VT-nummering
I den här nya versionen kan du nu hitta TC- och VT-nummering enligt AEF-standarderna från 1-32.

Backsignal
När du använder IsoMatch GEOCONTROL känner programvaran av när du backar traktorn. Tidigare skulle du ha fått en högljudd varning. Detta har nu ändrats till 3 pip som upprepas efter 20 sekunder när du kör baklänges.

För mer information om denna nya version av IsoMatch GEOCONTROL, kontakta din lokala återförsäljare.