Kombipressen tryggar vallskörden på Solhem

Förväntningarna på den nya Vicon RF4325 FlexiWrap var högt ställda, men infriades med råge.

Se även "Tveklöst min roligaste maskinköp"

– Allra viktigast är att maskinen är driftsäker. Därefter kommer balarnas form och densitet. Att pressen är lätt att köra och serva är förstås också viktigt, säger Jan Andersson, mjölkbonde på östgötska gården Solhem.

Gården Solhem ligger mitt på Vadstenaslätten Här är mjölkproduktionen i fokus, med 70-75 kor i en ladugård med robotmjölkning. Det gör vallen till gårdens viktigaste gröda. Av totalt 90 hektar åker odlas vall på cirka 60 hektar. Utöver mjölkkorna och deras kalvar finns det cirka 125 ungdjur på gården. Förutom kvigor för rekrytering är det stutar som lånas ut som landskapsvårdare.

Solhem kör med egna maskiner i vallskörden. Första insatsen görs med en slåtterkross på 3,2 meter. Merparten bärgas som rundbalar, resten läggs i plansilor.

– Jag vill helst pressa direkt från orörd sträng. Det brukar fungera bra, för här på slätten ger vindarna en snabb och effektiv förtorkning, konstaterar han.

Vallsäsongen 2018 var det premiär för gårdens nya kombipress –  en Vicon RF 4325 FlexiWrap. Det är en press av fixkammartyp, med en balstorlek på 1,25 x 1,2 meter.

– Tidigare använde vi en fixkammarpress och en separat inplastare. När det blev dags att investera i nytt kikade på olika alternativ av kombipressar. Hösten 2017 fick vi möjlighet att prova kombipressen RF 4325 från Vicon. Erfarenheterna blev väldigt positiva – i alla delar. Den var väldigt stabil att köra och gav fina balar. Dessutom var det förvånansvärt enkelt att lära sig datorn, berättar Jan.

Med de samlade intrycken i ryggen var det inte svårt att bestämma sig.

– Möjligheten att förlänga garantitiden till två år kändes också värdefullt. Det är ju en stor investering, samtidigt som pressen har en central roll i vallskörden.

Det var med inslag av både spänning och iver som gården Solhem närmade sig fjolårets vallskörd.

– Vi tog förstaskörden tidigt och så långt såg allt bra ut. Vi kunde inte föreställa oss att det skulle bli en så torr sommar. Allt blir inte som man tänkt sig, men den nya pressen gjorde ett väldigt bra arbete.

Pressen bärs upp av ett stadigt chassi, som är försett med boggi. Nätningen sker med tidseffektiva PowerBind. Därefter flyttas balen till inplastarbordet, där två kraftiga satellitarmar ger en snabb inplastning. Kombipressen på Solhem är utrustad med balvändare, som gör avlastningen extra skonsam och ställer balarna upp.

– Stående balar har mer plast mot marken och är dessutom smidigare att hantera, inflikar Jan.

Plastningen sker under tiden som pressningen fortskrider. I möjligaste mån lastar Jan av ensilagebalarna i närheten av varandra för att spara tid vid hemtransport till gården. Vid pressning av halm behöver han inte invänta någon plastning. Då får ena balen följa med tills nästa är klar, så att de kan placeras parvis på fältet.

– Det finns gott om plats för extra sträckfilm och hanteringen underlättas väsentligt av att hållarna är hydrauliskt nedfällbara, säger Jan.

Solhems kombipress är utrustad med 14 knivar, men vinns även i utförande med 25 knivar.

– När vi kör halm tar jag enkelt bort knivarna och ersätter dem med blindknivar för att det inte ska samlas skräp i hållarna, berätta Jan, som trots den speciella sommaren producerade cirka 2 500 balar med Solhems nya Vicon RF4325 FlexiWrap.

Kampanj på Vicon RF 4325 FlexiWrap.