MULITRATE på GEOSPREAD-spridare

För att sprida rätt mängd gödning på en specifik plats i ett fält måste man ha en annan hastighet inom arbetsbredden. GEOSPREAD-systemet kan nu flytta spridningsmönstret beroende på önskad giva per sektion. Beroende på fältvariationen och storleken på rutan på den variabla applikationskartan kan inmatning av 2, 4, 6 eller 8 sektioner användas. Detta innebär en mer exakt applicering av näringsämnen för att få en bättre näringseffektivitet, bättre utbyte och minska kostnaderna.

Med en Vicon GEOSPREAD-spridare investerar du i 100% ISOBUS-kompatibilitet för enkel plug-and-play med IsoMatch Tellus PRO eller någon annan AEF-certifierad terminal. I bara några steg med denna kombination är du redo att använda MULTIRATE. Du måste konvertera en satellit- eller jordkarta till en ISO-XML-fil. Ladda ner kartan med variabel giva till terminalen och du är redo att sprida med MULTIRATE med 2 upp till 8 givor.