Mer effektivitet och avancerad logistik från Vicons FastBale!

Från High Hayne Farm, Patchacott, Devon, driver Graham Hill en maskinstation som är inriktad mot ensilageproduktion för kunder.

Halvvägs genom säsongen 2019, hade GP Hill Agricultural Contractors ett traditionellt system, med pressning och plastning utfödes som separata operationer

"Jag började titta på kombinatsmaskiner så att jag kunde arbeta mer effektivt," säger han. "Tankar på att byta både press och plastare, och ta bort  kostnaderna för en traktor och förare, gjorde att en kombinationsmaskin blev det logiska valet."

"Och när du producerar mångabalar kan du enkelt slösa bort mycket tid på att vänta på att balar ska överföras till inplastningen - och det är mycket stilleståndstid," säger han.

När affären gjordes - via lokala Vicon-återförsäljare  - var större delen av säsongen klar. Men Graham Hill satte fortfarande 5 000 ensilage balar genom maskinen i slutet av säsongen 2019.

”Balarna är otroligt väl packade,” säger han. "Vi förseglar kvaliteten och skapar täta, tunga balar som behåller sin form."

För att anpassa sig till non-stop pressning/plastning, har Graham Hill lärt sig att inte trycka på kopplingspedalen.

"Du måste lita på vad som händer, och det du ser på kontrollskärmen," säger han. "Jag arbetar mest med hastigheten på plastaren, och låta resten sköta sig själv."

”Tellus Pro universalskärm med dubbla skärmar är också trevlig att använda. Till att börja med lät jag maskinen jobba i autoläge, och när jag var väl förtrogen med det började jag överföra fler fukntioner säger han. "Och det är här jag verkligen har gjort några enorma förbättringar av hur vi arbetar."

Han säger att genom att titta på arbetet i förkammaren och huvudkammaren och välja att hålla färdigplastade balar på inplastningsbordet, kan han välja var balarna ska släppas.

“FastBale är mycket mer än bara en non-stop pressplastare - det har förbättrat hela fältlogistiken,” says Graham Hill.

"Med manuell åsidosättning har det blivit mycket enkelt att släppa balar i endera änden av ett fält - eller placera dem i rader i större fält," säger han. ”Detta gör det mycket lättare och snabbare att rensa ett fält. Det finns inget behov av föraren att jaga över fälten och samla balar och effektivitetsvinsterna är enorma. "

"Fältstorlek och grödstäthet dikterar var och hur balar kan släppas - och jag kommer att välja att göra det automatiskt eller manuellt," säger han. "Det är en väldigt imponerande maskin som låter mig lägga lite extra tankar kring logistik."

Hans ursprungliga oro för maskinlängd dämpades snart av FastBales innovativa fällbara inplastningsbord ."

I transportläge blir FastBale en mycket kort manövrerbar balpress, och det är perfekt när du förhandlar om smala körfält och trånga fältgrindar," säger han.

”Jag ser verkligen fram emot nästa säsong. Jag kan se att den ökade effektiviteten från FastBale kommer att skapa många extra möjligheter att gynna min verksamhet. ”

2020-01-15