Smarta kontroller för FastBale non-stop pressplastare

Helautomatisk non-stop pressning med FastBale - även hela balsläppet är automatiserat, även om det kan deaktiveras vid sluttande terräng.

FastBale är utrustade med Tellus GO eller som alternativ: Tellus Pro med dubbla skärmar. Användaren informeras i realtid via den animerade displayen om de dubbla pressarna och plastaren. Användaren kan på ett ögonblick se varje steg av pressningsprocessen. Det gör att föraren kan ändra hastigheten för att maximera avkastningen och anpassa efter grödan.

‘IsoMatch Eye’ bakre kampera kombinerad med tillvalet Tellus Pro låter användaren både se pressningsprocessen och det säkra balsläppet.

FastBale är mycket mångsidig. Den kan arbeta i torr gröda med plastaren i höjd position där balarna släps direkt från huvudbalkammaren.

Pressning i huvudkammaren kan också väljas vid pressning av mycket torr gröda, som halm.

2018-10-18