Dags för "vårstädning" av betesmarkerna med Vicons multifunktionella slagklippare!

Dags för "vårstädning" av betesmarkerna med Vicons multifunktionella slagklippare!

Vicon-slagklippare - Varje modell av slagklippare ger utmärkta resultat under många olika driftsförhållanden.

Vicon Bromex multifunktionella slagklippare används för att klippa gräs, betesmarker, underhåll av vägar och rensning av fältkanter, diken och häckar. Dessutom visar Bromex-huggarna mångsidighet i arbetet med gräs, lätt ved och buskar, vilket är idealiskt för underhåll av parker, trädgårdar och vägkanter.

Varje modell ger fantastiska resultat i en mängd olika driftsförhållanden. Alla modeller är stabilt konstruerade med en robust växellåda och robust "V"-remöverföring. En höghållfast kropp med dubbelhuv i kritiska områden ger ytterligare trygghet.