Vicon front disc spreader

Vicon frontspridare

Genom att använda kombinationen av front- och bakspridare ökar precisionen i näringstillförseln genom att två olika gödselmedel sprids i en och samma körning.

Öka noggrannheten
Istället för att sprida en blandning är det möjligt att sprida två olika gödselmedelstyper med olika fysikaliska egenskaper, båda med rätt inställning för att få en perfekt näringsnoggrannhet och ett perfekt spridningsmönster. Resultatet blir en ökad avkastning och en effektivare användning av den applicerade gödseln.

Perfekt viktbalans
Med en spridare baktill och en framtill ökar kapaciteten och samtidigt får man en perfekt viktbalans på traktorn. Detta innebär att det blir mindre marktryck, vilket leder till mindre markpackning. Om det inte finns någon kraftuttagsaxel tillgänglig på traktorns framsida kan den centrala hydrauliska drivlinan på GEOSPREAD-spridarna användas. Kantspridningen TrimFlow kan läggas till på vänster och höger sida för spridning av gränser och vändtegar.

Maximera produktiviteten
De olika GEOSPREAD-modellerna, med olika behållarkapacitet, kan kombineras fram och bak, upp till en total kapacitet på 6000 eller 7000 liter.

På ISOBUS-terminalen kan varje tallriksspridare väljas och rätt inställning kan enkelt anges. Sektionskontrollen slår automatiskt på och av sektioner på båda spridarna för att minimera överlappning. Med den variabla doseringen på alla Vicon GEOSPREAD-spridare är det möjligt att automatiskt justera doseringen separat från den främre och bakre spridaren. För ännu mer precision tillämpar MULTIRATE flera doser inom en arbetsbredd, oberoende av den främre och bakre spridaren.

Intelligent spridning med RO-M GEOSPREAD- och RotaFlow-systemet. Läs mer här --> Vicon RO-M GEOSPREAD

Få det perfekta spridningsresultatet med intelligent spridning med RO-EDW GEOSPREAD --> Vicon RO-EDW GEOSPREAD

En höghastighetstallriksspridare med en spridningsbredd på upp till 45 meter. Läs mer --> Vicon RO-XXL GEOSPREAD