Vicon FastBale

Non-stop fixkammarpress/plastare.

 Vicon FastBale

Fixkammarpress 

Konsten att pressa balar tog ett stort steg framåt när FastBale presenterades. Det är en revolutionerande non-stop pressplastare med förkammare, huvudkammare och plastare. Maskinens utformning är riktigt innovativ med två kammare arrangerade i serie efter varandra, där flera valsar kan delas. Förkammaren producerar två tredjedelar av balen och när den når önskad densitet, fördelas grödan till huvudkammaren där pressningen fortsätter

FastBale representerar två världsnyheter: Det är för närvarande världens enda non-stop fixkammarpress samt världens enda non-stop fixpress/plastare.

FastBale har fått flera utmärkelser, ex:

 • Utmärkelsen "Machine of the Year" på Sima 2015
 • Silvermedalj på Sima 2015
 • Silvermedalj på Agribex-Bryssel 2015
 • "Award for outstanding Technical Novelty" på Fima, i Spanien, 2016
 • "New Product or Innovation award" på LAMMA i Storbritannien, 2016
 • "Harvest Machinery Winner 2016 award" på IMMA, Cereals  i Storbritannien, 2016

Fördelarna:

 • Non-stop pressning och plastning. Den nya standarden för maximal produktivitet.
 • Att pressa non-stop sparar 15-18 sekunder för varje producerad bal.
 • Inga kompromiiser på balkvalitet!
 • Ny typ av plastning.
 • Enkel baltransport från press till plastare.
 • Min avlastning av balen.
 • Kompakt storlek.
 • Helt automatiserat arbete, med animerad display i realtid.

Tekniska specifikationer:

  Baldiameter Inmatning Effektbehov
FastBale 1.26 x 1.27m 800mm inmatningsrotor med 25 knivars snittsystem ca 170 hk

Pressning non-stop

Så fungerar FastBale

FastBale har två balkammare - en huvudkammare i full storlek och en förkammare som är ungefär 2/3 så stor som huvudkammaren,

Pressning startar på vanligt sätt med att huvudkammaren producerar den första balen. När balen är pressad, så överflyttas flödet av grödan till förkammaren. Man behöver inte stanna för att nätet ska appliceras.

Det här låter att nätet appliceras i huvudkammaren och att balen förs ut till inplastaren. När förkammaren är full flyttas flödet av gröda, tillsammans med det förkomprimerade materialet till huvudkammaren. Här pressas balen till full storlek och densitet. 

När pressningen startar fyller grödan förkammaren tills den förinställda densiteten nås.

Flödet av grödan och den förkomprimerade balen flyttas till huvudkammaren.

Balen fortsätter pressas i huvudkammaren tills den önskade densiteten nås.

Balen i huvudkammaren är nu klar. Flödet av gröda flyttas till förkammaren och nät appliceras på balen.

Bakdörren öppnas och balen rullar direkt på inplastaren.

Plastararen höjs till arbetsposition och plastningen startar.

Enkel baltransport

Komplexa system för baltransport har helt tagits bort. Plastaren sänks för att ta emot balen direkt från huvudkammaren. Sveparmarna förhindrar att man tappar balen baktill om man ex. arbetar på lutande mark.

Det ökar säkerheten gentemot många andra system.

Ny typ av plastning

FastBales plastningssystem består av dubbla satellitplastare där balen stödjs på två valsar. Det här gör att det behövs betydligt mindre utrymme för plastningen, vilket ger en kompakt och snabb maskin.

Mjukt balsläpp

FastBale har ett unikt sätt att lasta av balen. När plastningen är klar höjs den bakre rullen. Det här placerar varsamt balen på marken, snarare än att rulla av den från plastarbordet. Det är minimerar risken att balen rullar iväg när man jobbar på sluttande mark.

Balvändare

Balvändaren tippar balarna till deras kortsida, där störs mängd plastfilm finns applicerad, vilket ger ökat skydd för balen.

Den här innovativa men enkla lösningen använder FastBales sveparmar för att vända balen medan den fortfarande rör sig, vilket bibehåller non-stop-funktionen hos FastBale, utan att det behövs någon mer hydraulik. Under plastningen är balvändaren placerad under den främre drivrullen - Det gör FastBale extremt kompakt under både arbete och transport. En annan fördel är att balvändaren inte behöver fällas undan innan transport. Om balvändaren inte behövs behöver man bara låsa den, så lastas balarna av på vanligt sätt.

Automatiserat arbete

Med Fastbale får du helt automatiserat arbete. Det här ökar inte bara produktiviteten utan minskar även stress och utmattning hos föraren. Det enda valet föraren behöver göra arr om han/hon ska kontrollera avlastningen av balen. När man tar bort stanna-kör-arbetet hos traditionella pressar, minskar även slitaget på traktorns transmission rejält.

iM FARMING

Smart efficient easy farming

ISOBUS

When deciding what equipment to purchase, it is not always easy to find the optimal solution in the broad market offering of today. Technology is developing fast and tractors and implements are more and more equipped with high tech electronics. We understand this complexity and are committed to provide you with easy farming solutions. Therefore these cost-efficient ISOBUS Universal Terminals, IsoMatch Tellus and IsoMatch Tellus GO+ are made for easy machine control and efficient farming.

More about ISOBUS Universal Terminals >

Compatibility-Check-jpg-g4o4jih263

IsoMatch Tellus PRO

With its advanced hardware and software features, the IsoMatch Tellus PRO provides the optimal precision farming solution for an all-in-one control system inside your tractor cab.

IsoMatch Tellus PRO is the centre for connecting all ISOBUS machines and a platform for running precision farming applications. It offers everything you need to get the maximum out of your machines and crops, as well as cost savings in fertiliser, chemicals and seeds by using automatic section control and variable rate control. With the unique dual screen functionality it gives you the opportunity to view and control two machines and processes simultaneously.

More about the Tellus PRO >

IMTellusPRO_Front-rotated-wide3

IsoMatch Tellus GO+

Work easy. Be in control.

The new IsoMatch Tellus GO+ offers a more powerful processor, allowing for significantly faster responsiveness and increasing the ease of navigation. The IsoMatch Tellus GO+ can handle demanding applications like IsoMatch FarmCentre, allowing advanced features and remote connection to your implement for a higher yield at less cost.

Ease of setting up the machine with the soft keys and simple use of the hard keys and rotary switch for optimal control while driving remains the trademark of  the IsoMatch Tellus GO+ terminal, and is testimony to Vicon's commitment to bring farmers the most advanced technologies to improve productivity and efficiency.

More about IsoMatch Tellus GO+ >

IsoMatch MultiEye

IsoMatch MultiEye is an accessory for connecting multiple cameras to the IsoMatch Universal Terminals.

With the IsoMatch MultiEye you can connect multiple cameras to the IsoMatch Tellus PRO or IsoMatch Tellus GO+ Terminal. You can easily switch between the cameras without the need for an additional screen in you tractor cabin. It gives you full control and overview of the entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
You can connect up to four IsoMatch Eye cameras and easily switch between the cameras with the remote control box which is standard included.

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation from every side you want.

EASY
Night vision by integrated LED’s which increases the safety when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.