Vicon RF 4325 FlexiWrap

Kombipress med fixkammare.

Vicon kombipress

Vicon RF 4325 FlexiWra kombinerar välpackade balar med hög densitet, snabb och exakt baltransport med en snabb, dubbel satellitinplastare. Det är den perfekta lösningen för enmansarbete. RF 4325 har dubbla satellitplastare, monterad på ett kraftigt chassi med tandemaxlar.

Fördelarna:

 • Integrerad lösning för pressning och plastning i ett svep.
 • Fixkammarpress med en  baldiameter på 1.25x1.20m.
 • När nätningen är klar flyttas inplastarbordet till balpressens baklucka. Balen placeras direkt på inplastarbordet.
 • Snabb inplastning med två försträckare - inplastningen avslutas alltid innan nästa bal kommer.
 • Låg avlastningshöjd för skonsam avlastning. Balvändare finns som tillval.
 • Hållare för extra sträckfilm sänks hydrauliskt för enklare åtkomst.

Tekniska specifikationer:

  RF 4325 FlexiWrap SC-14 RF 4325 FlexiWrap SC-25
Balstorlek (m) 1.25x1.20m 1.25x1.20m
Balkammare 17 valsar 17 valsar
Pick-Up (m) 2.20m 2.20m
Inmatning SuperCut-14 SuperCut-25

DropFloor underlättar vid stopp

 • Eventuella inmatningsstopp hanteras enkelt direkt via terminalen i hytten, utan några materialförluster tack vare Vicon Drop Floor.
 • Genom aktivering av Drop Floor frigörs stoppet, och rotorn matar in materialet i presskammaren. Samtidigt som arbetet fortgår återställer du Drop Floor och fortsätter som vanligt.

Inmatningsrotor

SuperCut-25

 • SuperCut-25 erbjuder den ultimata lösningen för en snittlängd på 40 mm. En kort och precis snittning ger välpackade, lufttäta balar med utmärkt densitet. 
 • Föraren kan välja att aktivera 25, 13, 12 eller 0 knivar.
 • SuperCut-25 knivarna är utrustade med automatutlösande knivskydd mot främmande föremål. Varje kniv har individuell knivutlösning som kan röra sig i två riktningar.

SuperCut-14

 • SuperCut-14 ger ett snabbt och effektivt flöde in i pressen. Med en snittlängd av 70 mm är det den ideala lösningen för att producera välpackade balar med god kvalité på ensilaget.
 • Knivarna är utrustade med automatutlösande knivskydd mot främmande föremål. Varje kniv har individuell knivutlösning som kan röra sig i två riktningar.

PowerBind nätlindning

 • En av de snabbaste nätningarna som finns. Det här innebär minimal stopptid och maximal presstid.
 • Nätet kommer in rakt i balkammaren för att hålla nätet spänt under alla förhållanden.
 • Exakt och pålitlig nätmatning.
 • Inga störningar från ex. vind och gröda.
 • När balen är 90% klar flyttas matararmen framåt, redo för nätning. Ingen tid används för att plocka upp nätet.
 • Mycket låg lastningshöjd, för maximal komfort och för att spara tid. För att byta den tomma rullen fäller du bara ut hållaren och ersätter med en ny rulle.
 • PowerBind-nätningen tillåter nätet att överskrida balens bredd.

PowerMax presskammare

 • Den perfekta pressen för att producera välformade och välpressade balar under svåra förhållanden.
 • Pressen är utrustad med 17 HD-valsar (Heavy Duty) med förstärkta gavlar, för att klara även de tyngsta balarna.
 • Den kraftiga drivningen är dimensionerad för stora belastningar och är även utrustad med extra kraftiga lager i valsarna.  
 • Rullarnas speciella utformning ger maximal baldensitet samtidigt som effektbehovet hålls till ett minimum. 
 • Baldensiteten kan ställas direkt via displayen i traktorhytten
 • De 17 valsarnas utformning säkerställer god balrotation under alla förhållanden.

FlexiWrap balförflyttning

 • Så snart nätet sitter på balen förflyttas inplastarbordet till pressens baklucka för att ta emot den färdiga balen. 
 • När bakluckan öppnas, släpps balen direkt ner på inplastarbordet, utan onödiga steg däremellan. 
 • Det ger en snabb och säker balförflyttning, utan risk för att balen skall rulla av inplastarbordet, ens i kuperade fältförhållanden.
 • När balen landat på inplastarbordet, flyttas bordet tillbaka till rätt position i inplastardelen, och inplastningen påbörjas omedelbart.

FlexiWrap Inplastarbord

 • Inplastarbordet har remmar och valsar som roterar balen jämnt under inplastningen, utan risk att skada plasten. 
 • Försträckarna ser till att plastningen kan ske i hög hastighet, så att balen är färdigplastad innan nästa bal är färdigpressad och står på tur.
 • Försträckarna är placerade nära balen för att minimera mängden luft som fångas under plasten i processen.
 • Så snart balen är inplastad kan den lastas av automatiskt eller manuellt för att ge plats åt nästa bal. Vid manuell hantering kan föraren släppa balen där det passar bäst, t.ex. om han vill se till att alla balar ligger i linje för enklare lastning senare. 
 • Det lågt monterade inplastarbordet ger balarna en skonsam avlastning när de är färdiga. Det är även möjligt att montera ett "bale on end kit" på kombipressen. Balen tippas försiktigt av på sin kortsida, där den största mängden plastfilm finns applicerad.

Kraftigt chassi

 • FlexiWrap kombipress är monterat på ett kraftigt och hållbart chassi.
 • Med genomtänkt utformning fördelas vikten väl över hela ekipaget, vilket ger optimal stabilitet. Det lågt placerade inplastarbordet är till exempel en anledning till denna fördel.
 • Tandemaxeln med 500/50-17 hjul ger även den god stabilitet, både i fältarbete och under vägtransport.