Vicon iXtrack A & B

Bogserad serie av växtskyddssprutor med tankvolym på mellan 2400-3600 liter. Stål- och aluminiumramper i bredd från 18-33 meter tillgängliga.

En ny upplevelse

 • iXtrack A finns med 2400 eller 2800 liters tank med HSS stålramp från 18 upp till 30 meters rampbredd (horisontellt fällbar ramp). Tankvolymer om 2400, 2800 och 3600 liter finns tillgängliga på iXtrack B i kombination med HSS stålramper från 18 upp till 36 meters rampbredd eller HSA aluminiumramp från 24 till 36 meters bredd. EasySet kontrollpanel finns på bägge modellerna och gör arbetet enklare tack vare den genomtänkta designen. Olika hjulaxlar finns att välja mellan för att passa just dina behov. iXtrack B finns också med ISOBUS-intelligens för funktioner som IsoMatch Tellus PRO terminalen, IsoMatch GEOCONTROL, Ergodrive vändtegssystem och Boom Guide spruthöjdssystem. iXclean Comfort eller iXclean Pro ger dig ännu mer användarvänlighet då funktioner som fyllning, sköljning och liknande kan utföras direkt från traktorhytten! 

Fördelarna:

 • HSS sidofällda eller HSA högteknologiska aluminiumramper
 • Hjulaxelalternativ anpassade för att passa just dina behov 
 • Enkel hantering, som inkluderar Easy Set kontrollpanel
 • Välj mellan icke-ISOBUS eller ISOBUS-kompatibla system
 • iXclean: varje liter räknas!
 • ISOBUS-intelligens

Dubbel garantitid!
Dubbla din garantitid, från 1 år till 2 år, genom att registrera din nya Vicon växtskyddsspruta på min.vicon.se
Din återförsäljare kan berätta mer om detta fina erbjudande.

Tekniska Specifikationer

 

iXtrack A A24 A28
Tankkapacitet 2400 liter 2800 liter
Sprutramp (bredd) HSS 18 - 30 m HSS 18 - 30 m
Dragbom Ofjädrad nedre länkarm Ofjädrad nedre länkarm
Hjulaxel Justerbar, glidande Justerbar, glidande
Pumpar 200 - 250 l/min 200 - 250 l/min
Omrörningssystem FlowMate control (FMC) FlowMate control (FMC)
iXclean iXclean Comfort iXclean Comfort

 

iXtrack B B28 B36
Tankkapacitet 2800 litres 3600 litres
Sprutramp (bredd) HSS 18 - 36 / HSA 24 - 33 m HSS 18 - 36 / HSA 24 - 33 m
Dragbom Nedre länkarm, HydroFlex upphängning Nedre länkarm, HydroFlex upphängning
Hjulaxel Justerbar avfjädrad (styrning), TwinFlex upphängning Justerbar avfjädrad (styrning), TwinFlex upphängning
Pumpar 200 - 250 - 400 - 500 l/min 200 - 250 - 400 - 500 l/min
Omrörningssystem FMC - IsoMatch Tellus PRO - Tellus GO FMC - IsoMatch Tellus PRO - Tellus GO
iXclean iXclean Comfort eller Pro iXclean Comfort eller Pro
Highlights

Sprutramper

Ramper

HSS 18-20-21-24-27-28-30-32-33-36-40 m Kompakta stålramper

 • HSS-rampen är utformad för professionellt bruk. Den speciella HSS-profilen kombinerar minimal vikt med maximal styrka och stabilitet. Dataunderstödd design, laboratorie- och fälttester, samt specialhärdat Domexstål lägger tillsammans grunden för det goda rykte som våra högkvalitativa ramper med lång livslängd redan har.

HSA 24-27-30-32-33 m Högteknologiska aluminiumramper

 • Sprutmunstyckena som är placerade i den nedre profildelen av rampen får ett effektivt skydd genom sin placering. Rampens profil är utformad för enkel rengöring. Utan skarpa kanter, kan inga vätskor eller rester bli kvar. Den anodiserade ytan skyddar mot rost och repor.

HBWP 33-36-39-40-45 kompakt sidofälld stålramp (passar enbart till iXtrack C)

 • Perfekt markföljning i såväl kuperad som i plan terräng tack vare ett avancerat balanssystem. I plan terräng följer rampen marken exakt och kompenserar sprutans position mot marken vid behov. I kuperad terräng följer rampen automatiskt sprutans lutning.

Hjulaxelalternativ

Val av hjulaxel

Välj hjulaxel utifrån dina behov

 • Justerbar hjulaxel, mellan 1.60 - 2.10m (iXtrack A)
 • Justerbar fjädrande hjulaxel, mellan 1.60 - 2.10m, TwinFlex suspension (iXtrack B)
 • Justerbar fjädrande och styrbar hjulaxel, mellan 1.80 - 2.10m, TwinFlex-upphängning och Autotrac-styrning (iXtrack B)

Spårvidden för den justerbara och justerbara fjädrande hjulaxeln är justerbar i steg av 5 centimeter. För den justerbara fjädrande styrbara hjulaxeln justeras spårvidden i sterg av 10 centimeter. Till alla hjulaxlar finns hydrauliska bromsar som tillbehör.

Autotrac styraxelsystem

 • Autotracs styraxel ger dig god spårföljning för att minimera skador på grödan. Den ger en smidig ramprörelse vid vändningen och låter dig manuellt eller automatiskt styra sprutan tillbaka i rätt spår.

TwinFlex hjulaxelupphängning

 • De två horisontellt monterade fjädrarna ger endast små höjdvariationer, vilket ger rampen stabilitet och sprutmunstyckena en konstant arbetshöjd. Det är ett dynamiskt system; hård fjädring vid full tank och mjuk fjädring med tom tank.

HydroFlex dragbomsupphängning

 • Dragbomsupphängning med gummidämpare skyddar maskinen under högre hastigheter och vid transport.

Enkelt arbete

Lätthanterad

EasySet kontrollpanel

 • Med EasySet Kontrollpanel blir arbetet enklare tack vare den genomtänkta designen. Kontrollerna är uppdelade på en sugsida och en trycksida. Ventilerna sitter väl skyddade bakom skyddskåpan, och din arbetsyta hålls därför ren och fri från smuts och bekämpningsmedel.

Lättillgängligt

 • Under skyddskåporna hittar du enkelt kontrollpanelen och användarfunktioner. Stor vikt har lagts vid tillgängligheten för service och även för Quick-fit slangkopplingar.

De nya tysta kolvmembranpumparna

 • Tack vare ett brett urval av pumpar med olika kapacitet, kan du alltid vara säker på att du hittar en pump som passar dina behov. Det finns pumpar med kapacitet från 200, 250, 400 upp till 500 l/min. Beroende på den önskade flödeshastigheten vid besprutningen kan dubbla pumpar levereras med separata eller sammankopplade flödessystem.

Omrörningssystem

 • Det unika omrörningssystemet är standard på alla iXtracks sprutor, och ser till att sprutvätskan är omrörd under arbetet. Systemet kan enkelt stängas av när tanken nästan är tömd. Den kraftfulla högtrycksomrörningen med munstycken är standard på iXtrack C (valbart för iXtrack A och B) och garanterar en väl omrörd vätska, vilket är användbart vid nypåfylld tank eller efter längre arbetsuppehåll.

Kontrollsystem

Kontrollsystem

FlowMate Control FMC:

 • Extremt enkel att hantera
 • Enkel sprutdator
 • Mycket kompakt
 • Kontroll av ENFO-funktioner
 • Integrerad munstyckesrådgivning
 • Minne för 25 olika fält

IsoMatch Tellus GO

IsoMatch Tellus GO är en universell ISOBUS-terminal. Den multifunktionella terminalen har utvecklats för snabb och enkel kontroll av alla ISOBUS-redskap och ger lantbrukaren en "skräddarsydd" upplevelse eftersom den passar många av lantbrukets redskap och uppgifter.

IsoMatch Tellus: Den nya generationens terminal

 • Två separata ISOBUS-skärmar på terminalens stora 12.1" touch-screen skärm
 • Kameradisplay för upp till fyra (4) kameror
 • Enkelt DOC-registreringsprogram för att spara körinformation till USB (arbete, gård, fält, maskin, förare, total ha, timmar, balar, kg, liter, bränsleförbrukning)
 • RS232 anslutning för GPS mottagare eller sensorer

iXclean: Varje liter räknas

iXclean: Varje liter räknas

 • Elektrisk nivåindikator
  Den valbara elektriska nivåindikatorn visar den aktuella tankvolymen på sprutdatorn och även via den externa displayen på EasySet Kontrollpanel. Med iXClean Comfrot och iXclean Pro följer den elektriska nivåindikatorn med som standardutrustning.
 • iXclean Comfort 
  iXclean Comfort är ett halvautomatiskt kontrollsystem för ventiler. Kombinationen av elektrisk nivåindikator och sugventil gör arbetet enklare och mer exakt: automatisk fyllnadsstopp när den inprogrammerade nivån är nådd och kontroll direkt från traktorhytten av alla ENFO-funktioner (sköljning och fyllning). Det är enkelt, fyll munstycksrören med kemikalier innan arbetet och skölj dem efter arbetet, direkt från förarhytten. ENFO-funktionen är standardutrustning.
 • iXclean Pro: avancerade lösningar för användarvänlighet
  iXclean Pro kontrollerar du de elektriska ventilerna på din ISOBUS-spruta direkt från traktorhytten. Att växla mellan funktionerna sköljning, fyllning, omrörning, sprutning, tansköljning mm är enkelt och görs via en knapptryckning. ENFO-funktionerna är standardutrustning. Förutom fyllnadsstopp erbjuder också iXclean Pro ett helautomatiskt flerstegsprogram för sköljning och rengöring av hela sprutan. Redskapsanvändaren kan bekvämt sitta kvar i sin traktor medan han sköljer ut den sista mängden bekämpningsmedel ur systemet. Genom ett enkelt knapptryck kan han därefter starta programmet och säkert och smidigt rengöra sprutkomponenterna med minimalt behov av färskvatten. iXclean Pro: Varje liter räknas!
 • ENvironmental FOcus (ENFO) 
  ENFO fyllnings- och sköljningssystem är standard i alla våra sprutdatorer eftersom vi bryr oss om din gröda! Den smarta teknologin optimerar fyllning och rengöring av dina munstycksrör. Exakt applicering, inget spill av kemikalier och vattenbesparing är fördelar för både dig och miljön!

Fördelar iXtrack

 • ISOBUS-intelligens (Endast med FMA-regulator)
  Du kan vara säker på ISOBUS-kompabilitet från traktor till spruta och vice versa. All data hämtas från maskinen till terminalen (ex. IsoMatch Tellus) i traktorhyttenn.
 • iXflow cirkulation
  iXflow är vårt avancerade cirkulationssystem för sprutlinjen, med pneumatisk munstyckskontroll. I kombination med iXtrack skapar det här robust och reaktionssnabbt sprutsystem, som passar bra vid högre arbetshastigheter och för automatiska funktioner med GPS. iXflow styrs med hjälp av lufttryck. Det här ger en omedelbar reaktion för start/stopp vid GPS-styrd sektionskontroll av sprutning.  Det kontinuerliga flödet gör att det inte finns någon risk för sedimentering eller stopp.
 • Boom Guide Comfort
  Två ultraljudssensorer på rampen kontrollerar spruthöjd genomsläntkorrigeringssystemet och ramplyftsfunktionen. Det är ett kostnadseffektivt system som är anpassat för lättare slänter och mindre utmanande förhållanden.
 • Boom Guide Pro 
  Detta avancerade system använder tre ultraljudssensorer för att kontrollera höger- och vänster rampsida oberoende av varandra. Detta ger utmärkt hjälp även i de mest tuffa förhållanden. Den anger positiva och negativa variationer i sidled på varje sida om rampen för att följa markkonturen perfekt!
 • ErgoDrive är ett system för vändtegskörning som hjälper dig i ditt arbete. Aktivera enkelt genom val av funktionen Besprutning AV/PÅ och låt sedan ErgoDrive kontrollera alla nödvändiga funktioner medan du koncentrerar dig på att köra.
 • StartGuide IV: Automatisk sektionskontroll via GPS och vägledning via D-GPS
  De som har provat vill aldrig byta tllbaka. Starguide IV kommer förändra ditt arbete för alltid: efter att fältets kanter besprutats, kontrolleras resten av fältets vändtegar och överlappningar automatiskt.

Ovanstående egenskaper är endast möjliga med iXtrack B och C, inte med iXtrack A – förutom Starguide IV.