Självgående sprutor

Vicon iXdrive

Självgående sprutor med tankvolym på 4.000, 5.000 eller 6.000 lit. HSA aluminiumramper på 24-30m. HSA stålramper på 27-40m.

Vicon iXdrive S6

Self propelled sprayer range offering tank capacities of 4.250, 5.200 or 6.150 litres. HSA aluminium booms from 24 up to 30m and HSS steel booms from 24 up to 40m are possible.