Bogserade vändare

Vicon Fanex 834T - 1134T

Bogserad strängvändare med 11 meters arbetsbredd som kombinerar hög prestanda med lågt effektbehov

Tedders, Trailed - VICON FANEX 904C - 1124C, purpose-built for smaller tractor but will also operate with larger ones

Vicon Fanex 904C - (nya) 1124C

Burna rotorvändare med transportvagnslösning.

9.0 och 11.2 m arbetsbredd.

Tedders, Trailed - VICON FANEX 1404C, easy to use in operations and also works with low power tractors

Vicon Fanex 1404C

Vändare med transportvagn.
Arbetsbredd 13.3m.