Fanex 554-684-764-904-1124

Kraftfulla vändare - stark drivlina - kompakt i transport.

5.5, 6.8, 7.6, 9.0 och 11.2m arbetsbredd. 

Produktivitet till max

Fanex 554, 684, 764, 904 och 1124 är konstruerade för att utföra ett perfekt jobb i alla skördeförhållanden, med minimalt underhåll och minimerade transportdimensioner. Med kraftigt, slutet vändhuvud passar den här maskinen professionella lantbrukare som vill en stark, effektiv och mångsidig vändare. 

Vändarna har en högpresterande drivlina. Den är helt underhållsfri med pålitlig kraftöverföring.

Fördelarna:

 • Underhållsfri drivlina och stark ProLine växellåda.
 • Kraftiga leder på de inre rotorerna och flexibla HexaLink fingerkoppling på de yttre rotorerna (Fanxe 764 och 904).
 • Kompakta mått i transport och förvaring. Förvaringshöjd under 3.45m.
 • Central justering av kantspridning, för att behålla grödan på fältet.
 • Rejält dimensionerade svängningsdämpare ger en lugn och smidig gång.
 • Nytt vändtegs-kit för enkel vändning på vändtegen.

Tekniska specifikationer:

  Arbetsbredd Rotorer / Pinnar Vikt
Fanex 554 5.50m 4/7 620kg
Fanex 684 6.80m 6/6 900kg
Fanex 764 7.60m 6/7 990kg
Fanex 904 9.00m 8/6 1260kg
Fanex 1124 11.20m 10/6 1600kg

Underhållsfri drivlina

 • Underhållsfri drivlina och växellåda.
 • Stark kombination av underhållsfria leder och HexaLink fingerkoppling.
 • Ledpunkter med underhållsfria lger för längre hållbarhet och stabilitet.

Transport och förvaring

 • Fanex 764 har kompakta transportmått tack vare en ny, smart ihopfällnings-lösning.
 • Transporthöjd på under 3.45m tack vare nya HexaLink fingerkoppling på de yttre rotorerna.
 • De inre rotorerna har underhålsfria leder för stark och effektiv kraftöverföring.
 • Under transport är vändarens vikt nära traktor. Det ger utmärkt viktdistribution även vid högre transporthastigheter.

Huvudram HD

 • Huvudram i fyrkantsprofil med endast en svetsfog för max styrka.
 • Ramen är helt sluten på ovansidan.
 • Smörjbara leder med stor diamater - en stark och pålitlig konstruktion.

Effektiv kantspridning

För ökad produktivitet är Fanex 764 utrustad med mekanisk kantvändning. En hydraulisk version finns som tillval. En markör visar tydligt axelns position.

ProLine växellåda

 • ProLine växellåda är av stark och pålitlig konstruktion och sitter inte på huvudramen.
 • Överbelastningsskydd: Det slutna systemet påverkas inte av vibrationer från ramen eller räfsarmarna.
 • Konstant smörjning: Den slutna rotorväxeln har konstant smörjning vilket ökar livslängden jämfört med andra system som kräver manuell smörjning.
 • Minskat underhåll: Inget behov för daglig smörjning.
 • Miljövänligare: Utan daglig smörjning minskas risken för oljespill, därmed högre foderkvalitet.
 • Ingen korrosion: Ingen risk att damm eller vatten tränger in ens vid användning av högtryckstvätt.

Svängdämpare

 • Vicons svängningsdämpare ger utmärkt markföljsamhet och och stabil upphängning.
 • Jämn spridning av materialet, tack vare det det konstanta avståndet mellan räfspinne och underlag.
 • Bred infästning minimerar wobbling.
 • Utmärkta köregenskaper.
 • Upphängningen ligger lågt vid tornet och man får en effektivare dämpning vid transport.
 • Ingen risk att rotorvändaren går ojämnt vid körning i kuperad terräng.