Vicon EXTRA 732T-732R-736T - Bakmonterade slåtterkrossar

Nya innovativa QuattroLink upphängningen för slåtterkrossar.

Arbetsbredder på 3.18 - 3.50m.

SemiSwing stålfingrar.

EXTRA 732T-736T är kraftfulla slåtterkrossar med superb markföljsamhet, tack vare den nya Quttrolink-avfjädringen. 

Marktrycket justeras enkelt från traktorhytten hydrauliskt och det kan avläsas från en tryckskala på maskinen. Avjädringen har skyddet NonStop BreakAway över hela arbetsbredden, utan begränsningar på varken höger eller vänster sida. Det ger föraren sinnesro under arbetet.

Fördelarna:

 • 3.18 och 3.50m arbetsbredd.
 • QuattroLink avfjädring.
 • Flexibel avfjädring. Arbetsområde 700 mm - 400 mm upp, 300 mm ner.
 • Skyddet NonStop BreakAway över hela arbetsbredden.
 • Marktrycket är detsamma, även när överlappet ändras
 • Intergrerad parkeringsfot för vertikal förvaring.
 • Vertikal transportlösning.
 • Motroterande triangulära tallrikar

Tekniska specifikationer:

Modell Arbetsbredd Antal tallrikar Bearbetning
EXTRA 732T 3.18m 8 triangulära tallrikar SemiSwing stålfingrar
EXTRA 736T 3.50m 10 triangulära tallrikar SemiSwing stålfingrar

QuattroLink upphängning

Vad är det som gör upphängning QuattroLink unik? Klippaggregatet dras av fyra avfjädringsarmar som är monterade på en fixerad bärarm som låter aggregatet "sväva" oberoende över fältet, justera snabbt, noggrant och direkt efter markens konturer.

Inga kompromisser på Flexibilitet

Rörelsemönstret är extremt flexibelt med ett vertikalt arbetsområde på 700mm upp och ner samt ett tvärgående arbetsområde på 30°. Konceptet med 4 avfjädringsarmar ger konstant marktryck under arbetet.

Hur kan du dra nytta QuattroLink

Precis som med en rallybil, vill du har bättre följsamhet, möjligt att åka snabbare och omedelbart kunna anpassa sig efter fältförhållandena. Det här är de viktigaste fördelarna du kommer uppleva när du kör EXTRA 700-serien. De fyra avfjädringsarmarna ger aggregatet en exceptionell flexibilitet i att anpassa sig efter krävande markförhållande - och ger möjlighet till högre hastigheter och ökad produktivitet.

Fullbredds BreakAway

Vårt system NonStop BreakAway blev precis lite bättre. Med avfjädringen QuattroLink skyddar det här systemet nu hela arbetsbredden, inklusive delen som är närmast traktorn. När man åker på ett hinder på fältet, skjutsa klippaggregatet bakåt och uppåt - och återgår sedan till arbetsposition.

Transport och förvaring

Jämn viktbalans för hög transporthastighet

Vikten på EXTRA 700 fördelas jämnt över traktorns bakdäck - 50/50% viktbalans. Det här ger en extremt stabil transport och tillåter högre hastigheter.

Enkel och minimal förvaring

Tack vare det starka, integrerade parkeringstödet är förvaringen av EXTRA 700 enkel och kräver minimalt med plats.

EXTRA 736T Vario

Maskinen fälls upp hydrauliskt för transport och teleskoparmen fäller in till minsta överlappposition, för att nå en transporthöjd under 3.70m.

SemiSwing bearbetningsrotor

 • SemiSwing slåtterkross kombinerar den aggressiva bearbetningen som hos fasta bearbetningsfingrar men med bättre skydd när de träffar på hinder.
 • Under normalt arbete är berbetningsfingrarna fixerade, men när ett SemiSwingfinger kommer i kontakt med ett hinder och belastningen överstiger 22 kg, så kommer det vika undan och lämnar fri väg (upp till 103 mm) för hindret att passera.
 • Bearbetningsfingrarna har fått helt ny utformning. Gravitationscentrum (infästningspunkten) har flyttats för att fullt ut utnyttja centrifugalkraften. Fingrarna behåller sin position när de träffar grödan för att ge full krosseffekt och för att minska slitaget på fästpunkterna.
 • SemiSwing-fingrarnas vinkel och position ger förbättrad transport av grödan bort från bearbetningsrotorn och mot den profilerade bearbetningsplåten. Resultatet blir bättre bearbetningseffekt och minskad risk för blockeringar.

Dubbel justering av bearbetningsrotorn huv

Ännu effektivare bearbetning

Den nya bearbetningsplåten kan justeras både fram och bak, för att anpassa bearbetningsrotorn för grödans intensitet.

Den främre delen justeras separat, för att passa grödans intensitet och för att undvika blockeringar.

Den bakre delen justeras för att säkerställa ett smidigt och effektivt flöde av grödan till strängar eller bredspridning.

Spridning och strängning

Strängplåtar expanderar automatiskt

Strängplåtarna expanderar automatiskt när de förs mot varandra för att få effektiv och exakt strängläggning.

Enkelt att ändra till bredsspridning

Det går snabbt att ändra från strängning till brespridning. Strängplåtarna flyttas åt sidan och FlipOvers bredspridnings-vingar vänds 180°. Det behövs inga verktyg.

EXTRΔ slåtterbalk

 • EXTRΔs rotorbalk är konstruerad för lågt underhåll och har väldigt låg ljudnivå i arbete.
 • Användaren kommer uppskatta den låga ljudnivån, framförallt under långa och intensiva arbetsdagar.
 • Heltsvetsad slåtterbalk för att få starkast konstruktion.
 • Jämnt antan motroterande tallrikar för förbättrat överlapp.
 • Tre knivar på varje tallrik för ökad klippintensitet.
 • Utmärkt klippresultat tack vare slimmad profil.
 • Stor oljevolym ger utmärkt smörjning och kylning.
 • Låg ljudnivå tack vare specialbearbetade kugghjul..
 • Vridna knivar ger bästa snitt under alla förhållanden.