Vicon EXTRA 932CT - 932CR - 936CT - Centrumdrag

Bogserade slåtterkrossar med centrumdrag, stålfingrar eller gummivalsar.

Arbetsbredd på 3.20, 3.5m.

Bogserade slåtterkrossar med centrumdrag

Vicons EXTRA 900-serien har finjusterats för enklare arbete, klippkvalitet och kapacitet. Med brett urval konfigurationer, som val mellan underhållsfria SemiSwing bearbetningsrotor, gummivalsar och FlipOver bredspridning, kan EXTRA 900-serien skräddarsys för varje situation.

Fördelarna:

 • 3.2 eller 3.5m arbetsbredd.
 • Centrumdrag.
 • SemiSwing eller gummivals.
 • Unik upphängning med oberoende upphängd klippenhet.
 • Tillgänglig med strängsamlarband (BX) och bredspridningsutrustning (FlipOver)
 • FlexProtect sidoskydd

Tekniska specifikationer

      Arbetsbredd   Bearbetning Effektbehov, min.
EXTRA 932CT 3.18m 8 triangulära tallrikar SemiSwing 60/80 kW/hk
EXTRA 932CR 3.18m 8 triangulära tallrikar Gummivalsar 60/80 kW/hk
EXTRA 936CT 3.50m 10 triangulära tallrikar SemiSwing 70/90 kW/hk

 

EXTRΔ slåtterbalk

 • EXTRΔs rotorbalk är konstruerad för lågt underhåll och har väldigt låg ljudnivå i arbete.
 • Användaren kommer uppskatta den låga ljudnivån, framförallt under långa och intensiva arbetsdagar.
 • Heltsvetsad slåtterbalk för att få starkast konstruktion.
 • Jämnt antan motroterande tallrikar för förbättrat överlapp.
 • Tre knivar på varje tallrik för ökad klippintensitet.
 • Utmärkt klippresultat tack vare slimmad profil.
 • Stor oljevolym ger utmärkt smörjning och kylning.
 • Låg ljudnivå tack vare specialbearbetade kugghjul..
 • Vridna knivar ger bästa snitt under alla förhållanden.

Unik upphängning - Enastående markföljsamhet

Hela klippenheten, inklusive bearbetningsrotorn, är individuellt upphängd.

 • Upphängning med en eller två fjädrar ger enastående markföljsamhet.
 • Ger exakt klipprestanda under alla förhållanden.
 • En enkel spak justerar hela slåtterbalken upp eller ner till önskad stubbhöjd.

EXTRA 900 har konstruerats med Vicons unika koncept för upphängning, där klippenheten är individuellt upphängd. Upphängningsfjädrarna är placerade på den bredast, möjliga positionen, för att säkra ett jämnt, konstant marktryck.

Den långa fjäderns konstruktion ger även utmärkt anpassning till markens konturer, och ger ett arbetsområde på hela 65cm . 50cm uppåt och 15cm nedåt. Dessutom medger konstruktionen en sidledes anpassning på 24°.

SemiSwing bearbetningsrotor

 • SemiSwing slåtterkross kombinerar den aggressiva bearbetningen som hos fasta bearbetningsfingrar men med bättre skydd när de träffar på hinder.
 • Under normalt arbete är berbetningsfingrarna fixerade, men när ett SemiSwingfinger kommer i kontakt med ett hinder och belastningen överstiger 22 kg, så kommer det vika undan och lämnar fri väg (upp till 103 mm) för hindret att passera.
 • Bearbetningsfingrarna har fått helt ny utformning. Gravitationscentrum (infästningspunkten) har flyttats för att fullt ut utnyttja centrifugalkraften. Fingrarna behåller sin position när de träffar grödan för att ge full krosseffekt och för att minska slitaget på fästpunkterna.
 • SemiSwing-fingrarnas vinkel och position ger förbättrad transport av grödan bort från bearbetningsrotorn och mot den profilerade bearbetningsplåten. Resultatet blir bättre bearbetningseffekt och minskad risk för blockeringar.

Strängsamlare BX

Vicon EXTRA 900 kan utrustas med BX strängsamlare, som samlar ihop två strängar till en.  Det gör att stora strängar kan förberedas, så att efterföljande maskiner kan samla upp grödan snabbare.

Strängsamlaren kan höjas och sänkas från traktorhytten under arbete.

FlipOver bredspridning

 • Vicon EXTRΔ 900 och 690T kan utrustas för bredspridning. Därigenom kan grödan spridas över hela maskinbredden i samband med slåttern. Det påskyndar torkningen och sparar minst en vändning.
 • Styrvingarna som ingår i Vicons FlipOver är monterade längre bak än konventionella bredspridningssystem.
 • Det stora avståndet mellan bearbetningsrotorn och styrvingar underlättar en jämnare spridning av grödan över hela arbetsbredden, vilket snabbar upp torkningen.

Gummivalsar

 • Vicon har bearbetningsvalsar av polyuretan i full bredd. De transporterar snabbt bort den slagna grödan från rotortallrikarna och ger en skonsam men effektiv bearbetning av känsliga växtslag.
 • Valsarnas utformning gör att grödan läggs i en jämn, luftig sträng.
 • Bearbetningsintensiteten kan justeras utan verktyg genom att ändra trycket mellan övre och nedre vals