Vicon EXTRΔ 332XF

EXTRΔ 332XF är den första frontmonterade slåttermaskinen med strängformare. Den är konstruerad både för smala strängar och för bredspridning. Arbetsbredd 3.2m.

Med val på tre olika strängbredder (1.00, 1.15 och 1.30m) eller bredspridning på upp till 2.20m - erbjuder den här maskinen den flexibilitet som många har letat efter. De smala strängarna ryms mellan traktordäcken och bredspridning ger snabbare torkning. Att ändra mellan olika strängbredder är enkelt och det behövs inga verktyg.

Fördelarna:

 • Unikt, patenterat strängformnings-system.
 • Tre olika strängbredder - 1.00, 1.15 och 1.30m.
 • Enkelt och intuitiv inställning av strängbredder.
 • Låg vikt - lägre effektbehov.
 • Växellåda med två hastigheter 750/1000 rpm.
 • Utmärkt markanpassning.

 Tekniska specifikationer:

  Arbetsbredd Vikt Effektbehov
EXTRΔ 332XF 3.20m 855kg 45/60 kW/hk

3 olika strängbredder

 • Unik, patenterad strängformare
 • Välj mellan tre olika strängbredder - 1.00, 1.15 och 1.30m eller bredspridning på upp 2.20m. EXTRA 332XF erbjuder precis den flexibilitet som många letar efter.
 • Smala strängbredder ryms bra innanför traktordäcken.
 • Snabbare torkning med bredspridning.
 • De olika strängalternativen ger användaren möjlighet anpassa efter väder och material - för att producera det bästa fodret.

Enkel inställning av strängbredd

Allt gjort på minuten - enkel inställning av strängbredd

 • Att ändra från en strängbredd till en annan görs enkelt och utan att man behöver bygga om maskinen.
 • Det görs på en minut och du behöver inte lämna fältet. Allt som behöver göras är att frigöra strängplåtarna och ställa in dem på önskad bredd och låsa igen.

Luftig, boxformad sträng

 • Utan att grödan kommer i kontakt med marken, samlas den ihop direkt efter klippning. Detta minimerar jordinblandning i strängen.
 • Skruven flyttar omedelbart grödan bort från knivarna, vilket ger absolut bäst resultat. 
 • Varje sida av skruven arbetar i kombination med styrplattan för att effektivt flytta grödan utan svinn eller jordinblandning.
 • EXTRA 332XF släpper inte bara den klippta grödan på marken, utan efterlämnar en luftig lådformad sträng.
 • EXTRA 332XF klipper inte två strängar parallellt med varandra såsom tallriksslåttermaskiner oftast gör, utan istället samlas grödan ihop i en jämn och luftig sträng. Detta påskyndar torkprocessen.

Markföljsamhet

EXTRΔ 332F har en utmärkt markföljsamhet i all terräng. 

För att garantera bästa möjliga markföljsamhet, är klippaggregatet centralt infäst i den avfjädrade bärarmen. Det innebär att klippenheten rör sig fritt i förhållande till traktorns frontlyft.

Klippaggregatet kan pendla 17° i sidled utan att rotorbalken överbelastas.

750 eller 1000 RPM

 • Normalt varvtal på kraftuttaget är 1000 rpm. Men genom att skifta plats på transmissionens remskivor kan traktorns ekonomivavtal på 750 vpm användas.
 • Ett lägre varvtal reducerar bränsleförbrukningen, detta är unikt vad gäller frontslåttermaskiner. Många traktorer saknar ekonomivarvtal, varför detta är en värdefull egenskap.

EXTRΔ slåtterbalk

 • EXTRΔs rotorbalk är konstruerad för lågt underhåll och har väldigt låg ljudnivå i arbete.
 • Användaren kommer uppskatta den låga ljudnivån, framförallt under långa och intensiva arbetsdagar.
 • Heltsvetsad slåtterbalk för att få starkast konstruktion.
 • Jämnt antan motroterande tallrikar för förbättrat överlapp.
 • Tre knivar på varje tallrik för ökad klippintensitet.
 • Utmärkt klippresultat tack vare slimmad profil.
 • Stor oljevolym ger utmärkt smörjning och kylning.
 • Låg ljudnivå tack vare specialbearbetade kugghjul..
 • Vridna knivar ger bästa snitt under alla förhållanden.