Vicon Andex 1254 - 1304

Fyrrotoriga strängläggare, CompactLine och ProLine

Arbetsbredder mellan 10.0-12.5m

Mästarproduktivitet och noggrannhet med Andex 1254 / 1304

Andex 1254 och Andex 1304 från Vicon är konstruerade för att göra tufft arbete lätt. Genom att fokusera på de viktigaste beståndsdelarna är de helt inriktade på hög kapacitet och enkel hantering. Arbetsbredden kan justeras hydrauliskt mellan 10.-12.5m. Transportbredden är under 4.0m även med räfsarmarna monterade.

Fördelarna:

 • Fyrrotorig strängläggare med 12.5m arbetsbredd.
 • Hydraulisk justering av arbetsbredd - mellan 10 och 12.50m och strängbredd mellan 1.20-2.20m.
 • Förbättrad vändtegsautomatik med justerbar tidsfördröjning mellan främre och bakre rotorer.
 • Mycket manöverduglig - skarpa svängar upp till 80⁰.
 • 4m transporthöjd, även med räfsarmar monterade.
 • Enkla och intuitiva kontroller.
 • Underhållsfria rötörupphängningen TerraLink Quattro.

Tekniska specifikationer:

  Arbetsbredd Räfsarmar Vikt
Andex 1254 10.0-12.5m 4 x 12 4250kg
Andex 1304 10.0-12.5m 4 x 12 4700kg

4m transporthöjd

Andex 1254 och 1304 (Pro) slösar ingen tid, ens när man förflyttar sig mellan fälten. Lyft bara rotorerna och kör, säkert under 4m transporthöjd. Man behöver inte lämna traktorn för att ta bort räfsarmarna. Stora transporthjul och hydrauliska bromsar är standard.

Vid förvaring kan alla räfsarmar avmonteras för att nå en höjd under 3.40m. En stark och stabil förvaringsfot för snabb och problemfri av- och påkoppling. 

Vändtegsautomatik

Vicon Andex 1254 och 1304 (Pro) har förbättrad vändtegsautomatik. Förutom hög markfrigång under vändtegssvängar är det möjligt att ställa in tidsfördröjningen mellan lyftet av främre och bakre rotorer, för att passa körhastighet och fältförhållanden. Det här görs mekaniskt, enkelt och okomplicerat.

Skarpa svängar

 • Andex 1254 gör skarpa svängar på upp till 80⁰, både under vändteg och transport.
 • Rotorerna kan, som standard, lyftas parvis, lyftas parvis vilket är bekvämt när man ska räfsa gröda från kanter eller när man räfsar fält med lite gröda.

10-12.5m arbetsbredd

Hydraulisk justering med arbets- och strängbredd låter dig anpassa strängintensitet och bredd för att passa efterföljande maskiner. Det justeras bekvämt från traktorhytten. Arbetsbredden kan ställas mellan 10 och 12.50m och strängbredd mellan 1.20 och 2.20m.

TerraLink Quattro

 • Vicons strängläggare är konstruerade för att göra välformade och rena strängar.
 • Markföljsamheten är viktig, för att undvika föroreningar i grödan - framförallt vid ojämna fält.
 • Terra Link Quattro styr rotorn i 3 riktningar tack vare en unik kombination av ett hjulställ med fyra hjul och ett speciellt fjädrande rotorfäste. Resultatet blir perfekt räfsning och högre möjlig körhastighet.
 • Terra Link Quattro är ett underhållsfritt system med få slitageutsatta delar.
 • Genomtänkt viktfördelning mellan hjulen ger stabil gång utan risk för studsande räfsarmar.
 • Alla hjul är placerade nära räfsarmarna för bästa markföljsamhet och arbetsresultat.