Vicon EXTRA 736T Vario - bakmonterade slåtterkrossar

En ny serie burna slåtterkrossar från Vicon med helt banbrytande koncept för avfjädringen. Klippaggregatet avfjädras med fyra avfjädringsarmar som ger aggregatet en oberoende anpassning till markens konturer.

Marktrycket justeras enkelt från traktorhytten hydrauliskt och det kan avläsas från en tryckskala på maskinen. Avjädringen har skyddet NonStop BreakAway över hela arbetsbredden, utan begränsningar på varken höger eller vänster sida. Det ger föraren sinnesro under arbetet.

Fördelarna

 • 3.50m arbetsbredd.
 • QuattroLink avfjädring med rallybilsteknik.
 • Flexibel avfjädring. Arbetsområde 700 mm - 400 mm upp, 300 mm ner.
 • Skyddet NonStop BreakAway över hela arbetsbredden.
 • Vario-version, med hydraulisk justering av överlappning över hela arbetsbredden.
 • Marktrycket är detsamma, även när överlappet ändras
 • Intergrerad parkeringsfot för vertikal förvaring.
 • Vertikal transportlösning.
 • Motroterande triangulära tallrikar.

Teknisk specifikation:

Modell Arbetsbredd Antal tallrikar Beabetning
EXTRA 736T Vario 3.50m 10 st SemiSwing stålfingrar
Vicon
Video
Animation
Vicon EXTRA 736T Vario - bakmonterade slåtterkrossar
Vicon EXTRA 736T Vario - bakmonterade slåtterkrossar
Excellent cutting performance - 3 point mounted mower conditioner with 3.6m working width.
Excellent cutting performance - 3 point mounted mower conditioner with 3.6m working width.
Excellent cutting performance - 3 point mounted mower conditioner with 3.6m working width.
New unique QuattroLink suspension - excellent ground following.
New unique QuattroLink suspension - excellent ground following.
New unique QuattroLink suspension - excellent ground following.
Mower Conditioner with vertical transport position - excellent stability during high speed transport.
Mower Conditioner with vertical transport position - excellent stability during high speed transport.
Mower Conditioner with vertical transport position - excellent stability during high speed transport.


QuattroLink upphängning

Vad är det som gör upphängning QuattroLink unik? Klippaggregatet dras av fyra avfjädringsarmar som är monterade på en fixerad bärarm som låter aggregatet "sväva" oberoende över fältet, justera snabbt, noggrant och direkt efter markens konturer.

Inga kompromisser på Flexibilitet

Rörelsemönstret är extremt flexibelt med ett vertikalt arbetsområde på 700mm upp och ner samt ett tvärgående arbetsområde på 30°. Konceptet med 4 avfjädringsarmar ger konstant marktryck under arbetet.

Hur kan du dra nytta QuattroLink

Precis som med en rallybil, vill du har bättre följsamhet, möjligt att åka snabbare och omedelbart kunna anpassa sig efter fältförhållandena. Det här är de viktigaste fördelarna du kommer uppleva när du kör EXTRA 700-serien. De fyra avfjädringsarmarna ger aggregatet en exceptionell flexibilitet i att anpassa sig efter krävande markförhållande - och ger möjlighet till högre hastigheter och ökad produktivitet.


Adaptation range of 400mm upwards and 300mm downwards

Transverse working range of 30°

Transverse working range of 30°

Hydraulic setting of ground pressure - 736T only

Fullbredds BreakAway

Vårt system NonStop BreakAway blev precis lite bättre. Med avfjädringen QuattroLink skyddar det här systemet nu hela arbetsbredden, inklusive delen som är närmast traktorn. När man åker på ett hinder på fältet, skjutsa klippaggregatet bakåt och uppåt - och återgår sedan till arbetsposition.


BreakAway across full working width - no limiting factors on the inside

BreakAway across full working width - no limiting factors on the inside

Vario - fjädringsarm

Hydraulisk justering av överlapp

EXTRA 736T Vario och 7100T Vario har hydrauliska SideShift integrerat i bärarmen, vilket låter klippaggregaten flyttas 400mm. För att kunna anpassas efter ändrade fältförhållanden, är det justerbara överlappet konstruerat som en teleskoparm, direkt i fjädringen.

Alltid konstant marktryck

Under arbete är bärarmen alltid fast i förhållande till marken och låter klippaggregatet röra sitt fritt och kompensera mot ojämn terräng. Fjädringskonceptets verkliga fördel är att även om överlappet ändras, är marktrycket detsamma.

Vicon

Easy setting of correct overlap

Easy levelling of suspension arm.

Transport och förvaring

Jämn viktbalans för hög transporthastighet

Vikten på EXTRA 700 fördelas jämnt över traktorns bakdäck - 50/50% viktbalans. Det här ger en extremt stabil transport och tillåter högre hastigheter.

Enkel och minimal förvaring

Tack vare det starka, integrerade parkeringstödet är förvaringen av EXTRA 700 enkel och kräver minimalt med plats.

EXTRA 736T Vario

Maskinen fälls upp hydrauliskt för transport och teleskoparmen fäller in till minsta överlappposition, för att nå en transporthöjd under 3.70m.


Integrated parking device

Strong and sturdy parking feet

SemiSwing bearbetningsrotor

 • SemiSwing slåtterkross kombinerar den aggressiva bearbetningen som hos fasta bearbetningsfingrar men med bättre skydd när de träffar på hinder.
 • Under normalt arbete är berbetningsfingrarna fixerade, men när ett SemiSwingfinger kommer i kontakt med ett hinder och belastningen överstiger 22 kg, så kommer det vika undan och lämnar fri väg (upp till 103 mm) för hindret att passera.
 • Bearbetningsfingrarna har fått helt ny utformning. Gravitationscentrum (infästningspunkten) har flyttats för att fullt ut utnyttja centrifugalkraften. Fingrarna behåller sin position när de träffar grödan för att ge full krosseffekt och för att minska slitaget på fästpunkterna.
 • SemiSwing-fingrarnas vinkel och position ger förbättrad transport av grödan bort från bearbetningsrotorn och mot den profilerade bearbetningsplåten. Resultatet blir bättre bearbetningseffekt och minskad risk för blockeringar.

Full conditioning effect

Stones can pass through

Adjustment of cond. effect

Spridning och strängning

Strängplåtar expanderar automatiskt

Strängplåtarna expanderar automatiskt när de förs mot varandra för att få effektiv och exakt strängläggning.

Enkelt att ändra till bredsspridning

Det går snabbt att ändra från strängning till brespridning. Strängplåtarna flyttas åt sidan och FlipOvers bredspridnings-vingar vänds 180°. Det behövs inga verktyg.


FlipOver wide spreading

Easy setting of swath plates

Easy setting of swath plates

Easy setting of swath plates

EXTRΔ slåtterbalk

 • EXTRΔs rotorbalk är konstruerad för lågt underhåll och har väldigt låg ljudnivå i arbete.
 • Användaren kommer uppskatta den låga ljudnivån, framförallt under långa och intensiva arbetsdagar.
 • Heltsvetsad slåtterbalk för att få starkast konstruktion.
 • Jämnt antan motroterande tallrikar för förbättrat överlapp.
 • Tre knivar på varje tallrik för ökad klippintensitet.
 • Utmärkt klippresultat tack vare slimmad profil.
 • Stor oljevolym ger utmärkt smörjning och kylning.
 • Låg ljudnivå tack vare specialbearbetade kugghjul..
 • Vridna knivar ger bästa snitt under alla förhållanden.

Fully welded cutterbar

Specially tooled gear wheels

Always contra-rotating discs

Easy removal of disc bearing housing