Vicon RotaFlow RO-EDW GEOSPREAD

GPS-kontrollerad, intelligent spridning (med minimum 1m sektioner) med RO-EDW GEOSPREAD.

Intelligenta maskinlösningar med GPS-stöd 
RO-EDW GEOSPREAD ger maximal noggrannhet när du sprider. Tack vare elektriska cylindrar kan utmatningspunkten automatiskt justeras för att anpassa spridarbredden i sektioner om enmeter. Du kan justera arbetsbredden mycket snabbt och exakt via din ISOBUS-terminal. Använder du dessutom GEOCONTROL på din GEOSPREAD-spridare kan du öka noggrannheten i spridningen ännu mer. Arbetsbredden anpassas då automatiskt, och du undviker oönskad överlappning och sprider rätt mängd på rätt plats med hjälp av GPS-system. Perfekt om du har ett oregelbundet fält. GEOSPREAD minskar och ökar arbetsbredden stegvis helt automatiskt, genom användning av sektionskontrollfunktionen i IsoMatch GEOCONTROL.

Fördelarna:

 • RotaFlow spridarsystem
 • Helautomatiskt vågcellsystem med unik referenssensor
 • Unikt GEOSPREAD-system
 • Enkel att hantera
 • Möjlig att använda med IsoMatch GEOCONTROL
 • ISOBUS 11783-kompatibel för enkel "plug and play"

Dubbel garantitid!
Dubbla din garantitid, från 1 år till 2 år, genom att registrera din nya Vicon Gödningsspridare på min.vicon.se
Din återförsäljare kan berätta mer om detta fina erbjudande.

Tekniska specifikationer

RO-EDW GEOSPREAD RO-EDW1500 RO-EDW2150 RO-EDW2800 RO-EDW3450
Behållarkapacitet (l) 1500 2150 2800 3450
Fyllnadshöjd (cm) 110 129 148 167
Bredd (cm) 275 275 275 275
Fyllnadsbredd (cm) 269 269 269 269
Tomvikt (kg) 665 695 725 755
Spridarbredd (m) 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

RO-EDW GEOSPREAD RO-EDW1875 RO-EDW2550 RO-EDW3225 RO-EDW3900
Behållarkapacitet (l) 1875 2550 3225 3900
Fyllnadshöjd (cm) 120 139 158 177
Bredd (cm) 290 290 290 290
Fyllnadsbredd (cm) 284 284 284 284
Tomvikt (kg) 705 735 765 795
Spridarbredd (m) 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

GEOSPREAD

Använd IsoMatch GEOCONTROL tillsammans med GEOSPREAD och du får ut ännu mer av din RO-EDW gödningsspridare. Arbetsbredd och överlappning justeras automatiskt med hjälp av ett GPS-system. Till exempel om du kör i ett oregelbundet fält så minskar GEOSPREAD din arbetsbredd steg för steg. GEOSPREAD använder funktionen med sektionsavstängning som finns i IsoMatchTellus PRO eller GO.

Gödningsspridarens arbetsbredd är uppdelad i enmeterssektioner. Självklart justeras inte enbart spridningsbredden, samtidigt anpassas automatiskt gödeslgivan (kg/min) Detta unika samarbete mellan spridningsbredd och giva garanterar att GEOSPREAD systemet är extremt noggrant.

Fördelarna:

 • Snabb och effektiv spridning tack vare de elektriska ställdonen som är direkt anslutna till utsläppspunkten
 • Stabilt varvtal på tallrikarna tillsammans med ett centralt nedsläpp bibehåller spridningsbild även i kuperade fält
 • Användarvänlig - du behöver inte kliva ur traktorn för att justera arbetsbredden
 • 100% ISOBUS kompatibel ger möjligheter
 • Arbetsbreddens 2-meterssektioner kan ändras till inifrån-ut eller utifrån-in för att minimera överlappning

För mer inforamtion om iM FARMING konceptet besök http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/IM-FARMING.

RotaFlow Spridningssystem

 • Ingen påverkan, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tallrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning: Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

FlowPilot: Enkel inställning och justering

 • Den kompakta inställningspanelen FlowPilot ger en anmärkningsvärt förenklad inställning och noggrann justering av gödningsgiva med hjälp av tydliga reglage. Två hydrauliskt eller elektriskt manövrerade spjäll, var och en med tre doseringsöppningar, säkrar ett jämnt flöde från behållaren till spridartallrikarna.
 • Vicons utvecklings- och forskningsavdelning för gödningsspridare, har sin egen testhall för att säkerställa att kontinuerliga tester av gödningsspridarna utförs över hela året. Samtliga tester görs enligt de hårt reglerade internationella standards och följer noggrannt reglementen som finns på området.  
 • Nyckeln till korrekt spridning är att matcha kvalitet på gödningsmedel och litervikt med spridartabellen så noggrant som möjligt. Checklistan med de 6 stegen för RotaFlow-spridaren hjälper dig att få en konsekvent spridningsbild, oavsett fältförhållanden. 
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorlek och fördelning
  3. Bestäm litervikt
  4. Välj spridartabell
  5. Välj inställning för ditt fält
  6. Justera FlowPilot på din spridare

Spridning vid fältkanter

 • Vicon erbjuder TrimFlow system eller kantspridningsplåt för att sprida gödning vid fältkanter. TrimFlow kan noggrant ställas in oberoende av vilken typ av gödning som används och justeras för alla arbetsbredder. Inställningen styrs hydrauliskt från förarplatsen, så du behöver inte kliva ur traktorhytten. Till RO-M finns en tiltcylinder att köpa som tillval.
 • Med ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältkanten.
 • Med kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första spåret och sprider mot fältkanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.
 • The Border Spreading Indicator (BSI), indicates which border spreading device is active

Unikt system med vågceller + referenssensor

 • Kontinuerlig dynamisk "online - kalibrering" med högfrekvent kommunikationssignal.
 • Vicons unika teknik med referenssensorn ger dig stora fördelar: Referenssensorn kompenserar snedbelastning på vågcellerna. Utan kompensation blir det en negativ inverkan på kalibreringen. Referenssensorn bidrar till ytterst noggrann spridning även i kuperade fält. Referenssensorn garanterar absolut noggrannhet, därför att varje kilo räknas! 
 • Vågceller i kombination med den unika referenssensorn:
  - Autokalibrering och kontinuerlig vägning
  - Automatisk korrigering av mätvärden vid sidolut
  - Automatisk hastighetsdoseringssystem
  - Inget kalibreringstest behövs
 • Högsta noggrannhet i alla förhållanden: En jämn spridningskvalité garanteras! Spara kostnader och öka kvaliteten på skörden!

ISOBUS intelligens

 • ISOBUS intelligens: Standard på våra centrifugalspridare
  Du kan förlita dig på ISOBUS intelligensen som går från traktorn till spridaren och vice versa. Det innebär att all insamlad data från din maskin(er) samlas in och enkelt överförs via ISOBUS till din terminal (IsoMatchTellus) inne i förarhytten. Där presenteras allt i en enkel meny - Plug and Play!
 • Focus II:
  Focus II är vår universalterminal som utformats av Kverneland Group för att passa till alla våra gödningsspridare, såmaskiner, balpressar etc. Focus II har konstruerats för att vara lätthanterad, samtidigt som den på ett överskådligt sätt visar all väsentlig information såsom; gödselgiva, körhastighet, aktuell behållarvolym, behandlad och återstående areal. Funktioner som avstängning av tallrikarna (fungerar oberoende av varandra) och tillfällig över-/underdosering aktiveras enkelt via knapparna vid sidan av displayen.
 • IsoMatch Tellus terminal:
  IsoMatch Tellus är den första virtuella terminalen med en kapacitet att se och styra två olika ISOBUS-displayer på samma gång. Detta gör att man kan till exempel ha direkt kontroll av två redskap på samma gång eller se över arbetet via back-kameran, utan att byta skärmbild. Den 12,1 tums stora touchskärmen presenterar data i färg. Den är enkel att förstå och att hantera. Det finns ett enkelt DOC-registreringsprogram för att spara arbetsinformationen direkt till USB minnet (jobb, gård, fält, maskin, förare, total ha, timmar, balar, kg, liter, bränsleåtgång etc)
 • IsoMatch GEOCONTROL är en programvara för din IsoMatch Tellus. IsoMatch GEOCONTROL erbjuder följande funktioner: Sektionskontroll (automatiskt av- och på redskapet vid olika sektioner som tex. vändteg eller fältkanter), Justerbar mängdgiva (justerar automatiskt redskapets mängd/ha) och Dokumentation ( med hjälp av en USB-sticka flyttar du enkelt önskad dokumentation mellan din IsoMatch Tellus skärm och gårdens datasystem).

IsoMatch GEOCONTROL - ett program som styr din spridare

IsoMatch GEOCONTROL är en programvara som du köper som tillval till din terminal IsoMatch Tellus. Programvaran installeras i terminalen och ger dig sedan möjlighet att styra samtliga maskiner/redskap från Kverneland Group som är försedda med ISOBUS intelligens, såsom tex. spridare, sprutor och såmaskiner.
Kombinerar du sedan din terminal med IsoMatch GEOCONTROL med en GPS-mottagare blir ditt arbe ännu enklare, smartare och effektivt.

 • Sektionskontroll: Automatisk avstängning vid vändteg, fältkanter och redan bearbetade ytor - allt för att minimera överlappning.
 • Justerbar mängdgiva: Justerar automatiskt mängdgiva per hektar, och detta kan baseras på fältkartor.
 • Dokumentation: All arbetsdata sparas i programmets dokumentation. Denna information kan enkelt flyttas till ditt gårdsdatasystem med ett enkelt USB-minne. 
 • Manuell körning:
  - Ställ in arbetsbredd. Kör en första sträcka och sedan ritar terminalen upp körlinjer på fält och vändteg.
  - Registrering av fältkanter kan göras utan något redskap tillkopplat.
  - Flyttning av fältkant (skapa nya inre fältkanter som möjliggör att vändtegen körs sist)
  - Manuell inmatning för arbetsbredd kan göras även för redskap som ej är ISOBUS-kompatibla, tex. kultivatorer, slåtterkorssar,strängar etc.

IsoMatch GEOCONTROL - Fördelarna

 • Enklare och bekvämare arbetsdag för dig som traktorförare då du kan fokusera helt på att köra, och låta redskapets automatik arbeta för dig.
 • Effektivare arbete och mindre överlappning sparar kostnader - cirka 5-10% minskning av förbrukningen av gödningsmedel, besprutningsmedel och utsäde.
 • Med IsoMatch GEOCONTROL kan du arbeta i mörker utan problem, det ger flexibilitet i dina arbetstider.

För mer information om hela vårt iM Farming koncept, läs här: http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING

Standardutrustning - Tillval

 • RO-XL/RO-EDW spridarna kan monteras på ett dragredskap.
 • Lättmonterade aluminiumförhöjningar finns som tillval för att utöka behållarvolymen.
 • Lättmonterat skyddskapell finns som tillval.
 • Frånkoppling av drivning till tallrikarna, för att sprida på halva arbetsbredden, finns som tillval.
 • För att garantera ett jämnt flöde vid spridning av små mängder är RotaFlow systemet utrustat med lågdoseringsutrustning. 
 • Två konformade och extra kraftiga behållarsåll är standardutrustning på RO-XL/RO-EDW spridarna.
 • Centralt placerad växellåda med två ingående axlar för högt eller lågt varvtal på spridartallrikarna är standardutrustning på RO-XL/RO-EDW spridarna.
 • Tömningsluckor för att enklare få ut det sista av gödningsmedlet finns som tillval.
 • Kalibreringsbehållare, förenklar vid kalibreringen, och finns som tillval.
 • LED belysning med extra lång livslängd finns som tillval till RO-C, RO-M, RO-M EW. Men på modellerna RO-XL, RO-EDW, RO-EDW GEOSPREAD samt RO-XXL GEOSPREAD ingår det i standardutrustningen.
 • Stänkskärmar finns som tillval.