Vicon RV 5216 - 5220 Plus

Högkapacitspressar med flexkammare, PowerBind näbindning och Intelligent Density 3D.

Baldiameter från 0.60m upp till 1.65 och 2.00m.