Betesputsare

Vicon Bromex PF

Vicon Bromex PF

Mångsidig maskin för att putsa gräs, beten, trädesmarker och stubb.