Vicon RotaFlow RO-XXL GEOSPREAD

Spridning med hög hastighet under alla förhållanden.