Vicon SuperFlow PS403VITI

VITI pendelspridare är speciellt utformade för fruktträdgårdar.