Vicon RotaFlow RO-M

RO-M är konstgödningsspridaren i mediumsegmentets toppskikt.

Kungen av lagom

RO-M är en utmärkt konstgödningsspridare för den medelstora gården. Varje spridartallrik har åtta vingar, och det är deras längd som avgör spridarens arbetsbredd. Dessa åtta vingar sprider ett mycket exakt mönster över hela arbetsbredden, som kan når från 10 meter upp till 28 meter. Med påbyggnadssatser som är mycket enkla att montera, kan du utöka grundbehållarens kapacitet (1100 liter) till upp till 1550 eller 2000 liter, beroende på hur många du behöver.

Fördelarna:

 • RotaFlow spridarsystem roterar granulatet redan innan det når spridartallriken. Det ger en mjuk acceleration av gödningsmedlet, som inte riskerar att slås sönder.
 • FlowPilot för snabb och enkel justering av spridartallrikarna.
 • Kantsprid enkelt.
 • Ett bra urval av tillbehör gör att du kan anpassa din gödningsspridare helt till dina krav.
 • Med Comfort Control II kontrollerar du konstgödningsspridaren från traktorhytten.

Dubbel garantitid!
Dubbla din garantitid, från 1 år till 2 år, genom att registrera din nya Vicon Gödningsspridare på min.vicon.se
Din återförsäljare kan berätta mer om detta fina erbjudande.

Tekniska specifikationer

RO-M RO-M 1100 RO-M 1550 RO-M 2000
Behållarkapacitet (l) 1100 1550 2000
Påfyllnadshöjd (cm) 100 119 138
Bredd (cm) 220 220 220
Påfyllnadsbredd (cm) 214 214 214
Tomvikt (kg) 330 355 380
Spridarbredd (m) 10 - 24 (27/28)* 10 - 24 (27/28)* 10 - 24 (27/28)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 -320

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

RotaFlow Spridningssystem

 • Ingen påverkan, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tallrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning: Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

FlowPilot: Enkel inställning och justering

 • Den kompakta inställningspanelen FlowPilot ger en anmärkningsvärt förenklad inställning och noggrann justering av gödningsgiva med hjälp av tydliga reglage. Två hydrauliskt eller elektriskt manövrerade spjäll, var och en med tre doseringsöppningar, säkrar ett jämnt flöde från behållaren till spridartallrikarna.
 • Vicons utvecklings- och forskningsavdelning för gödningsspridare, har sin egen testhall för att säkerställa att kontinuerliga tester av gödningsspridarna utförs över hela året. Samtliga tester görs enligt de hårt reglerade internationella standards och följer noggrannt reglementen som finns på området.  
 • Nyckeln till korrekt spridning är att matcha kvalitet på gödningsmedel och litervikt med spridartabellen så noggrant som möjligt. Checklistan med de 6 stegen för RotaFlow-spridaren hjälper dig att få en konsekvent spridningsbild, oavsett fältförhållanden. 
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorlek och fördelning
  3. Bestäm litervikt
  4. Välj spridartabell
  5. Välj inställning för ditt fält
  6. Justera FlowPilot på din spridare

Spridning vid fältkanter

 • Vicon erbjuder TrimFlow system eller kantspridningsplåt för att sprida gödning vid fältkanter. TrimFlow kan noggrant ställas in oberoende av vilken typ av gödning som används och justeras för alla arbetsbredder. Inställningen styrs hydrauliskt från förarplatsen, så du behöver inte kliva ur traktorhytten. Till RO-M finns en tiltcylinder att köpa som tillval.
 • Med ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältkanten.
 • Med kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första spåret och sprider mot fältkanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.
 • The Border Spreading Indicator (BSI), indicates which border spreading device is active

Comfort Control II - enkel styrterminal

 • Med Comfort Control II, kan du styra din spridare från traktorhytten! 
 • Terminalen ger dig möjlighet att starta och stoppa arbetet, ställa in rätt utmatningsmängd, och att öka/minska mängden under körning. Maskinens senaste inställningar lagras i terminalens minne.
 • Spridartallrikarna kan stängas av oberoende av varandra för att minska arbetsbredden.