Vicon RotaFlow RO-M GEOSPREAD

GPS-kontrollerad, intelligent spridning (ner till 1 m sektioner) med RO-M GEOSPREAD.

Vågcellsspridare för mellansegmentet

Vicon RO-M GEOSPREAD är en idealisk spridare för växtodlare och mjölkbönder. Med GEOSPREAD får du sektionskontroll med sektioner på endast 1 m. Med upp till 33 sektioner och möjligheten att switcha sektioner över mitten, blir det ett absolut minimum av önödigt överlapp. 4 vågceller och en referenssensor är viktiga funktioner eftersom noggrann vägning är grundläggande vid sektionskontroll. GEOSPREAD, kombinerat med hastighetsrelaterad spridning och vändtegsautomatik låter dig spara gödsel och ger högre avkastning.
Vicon RO-M GEOSPREAD är såklart ISOBUS-kompatibel och AEF-certifierad.

Du kontrollerar spridaren med IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO eller med traktorns egen ISOBUS-terminal.

Fördelarna:

 • RotaFlow spridningssystem.
 • Helautomatiskt vågsystem med unik referenssensor.
 • Unikt GEOSPREAD-system med två elektriska ställdon
 • Sektionskontroll med 1 m sektioner upp till maximalt 33 (beroende på terminalens funktionalitet)
 • ISOBUS 11783-kompatibel "plug and play".
 • Möjlig i kombination med IsoMatch GEOCONTROL.

Technical Specifications

RO-M GEOSPREAD 1100 1550 2000 2450
Volym (l) 1100 1550 2000 2450
Påfyllningshöjd (cm) 108 127 146 165
Bredd (cm) 220 220 220 220
Påfyllnadsbredd (cm) 214 214 214 214
Egenvikt (kg) 480 505 530 555
Spridningsbredd (m) 10 - 24m (27/30)* 10 - 24m (27/30)* 10 - 24m (27/30)* 10 - 24m (27/30)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* Beroende på gödningstyp

GEOSPREAD

Använd IsoMatch GEOCONTROL tillsammans med GEOSPREAD och du får ut ännu mer av din RO-EDW gödningsspridare. Arbetsbredd och överlappning justeras automatiskt med hjälp av ett GPS-system. Till exempel om du kör i ett oregelbundet fält så minskar GEOSPREAD din arbetsbredd steg för steg. GEOSPREAD använder funktionen med sektionsavstängning som finns i IsoMatchTellus PRO eller GO+.

Gödningsspridarens arbetsbredd är uppdelad i enmeterssektioner. Självklart justeras inte enbart spridningsbredden, samtidigt anpassas automatiskt gödeslgivan (kg/min) Detta unika samarbete mellan spridningsbredd och giva garanterar att GEOSPREAD systemet är extremt noggrant.

Fördelarna:

 • Snabb och effektiv spridning tack vare de elektriska ställdonen som är direkt anslutna till utsläppspunkten
 • Stabilt varvtal på tallrikarna tillsammans med ett centralt nedsläpp bibehåller spridningsbild även i kuperade fält
 • Användarvänlig - du behöver inte kliva ur traktorn för att justera arbetsbredden
 • 100% ISOBUS kompatibel ger möjligheter
 • Arbetsbreddens 2-meterssektioner kan ändras till inifrån-ut eller utifrån-in för att minimera överlappning

För mer inforamtion om iM FARMING konceptet besök http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/IM-FARMING.

RotaFlow Spridningssystem

 • Ingen påverkan, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tallrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning: Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

FlowPilot: Enkel inställning och justering

 • Den kompakta inställningspanelen FlowPilot ger en anmärkningsvärt förenklad inställning och noggrann justering av gödningsgiva med hjälp av tydliga reglage. Två hydrauliskt eller elektriskt manövrerade spjäll, var och en med tre doseringsöppningar, säkrar ett jämnt flöde från behållaren till spridartallrikarna.
 • Vicons utvecklings- och forskningsavdelning för gödningsspridare, har sin egen testhall för att säkerställa att kontinuerliga tester av gödningsspridarna utförs över hela året. Samtliga tester görs enligt de hårt reglerade internationella standards och följer noggrannt reglementen som finns på området.  
 • Nyckeln till korrekt spridning är att matcha kvalitet på gödningsmedel och litervikt med spridartabellen så noggrant som möjligt. Checklistan med de 6 stegen för RotaFlow-spridaren hjälper dig att få en konsekvent spridningsbild, oavsett fältförhållanden. 
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorlek och fördelning
  3. Bestäm litervikt
  4. Välj spridartabell
  5. Välj inställning för ditt fält
  6. Justera FlowPilot på din spridare

Kantspridning

 • Vicon erbjuder kantspridningsplåt eller tiltcylinder för spridning av fältkanter med RO-C.
 • Vid ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältets kanter.
 • Vid kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första körspåret och sprider mot kanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.

Unikt system med vågceller + referenssensor

 • Kontinuerlig dynamisk "online - kalibrering" med högfrekvent kommunikationssignal.
 • Vicons unika teknik med referenssensorn ger dig stora fördelar: Referenssensorn kompenserar snedbelastning på vågcellerna. Utan kompensation blir det en negativ inverkan på kalibreringen. Referenssensorn bidrar till ytterst noggrann spridning även i kuperade fält. Referenssensorn garanterar absolut noggrannhet, därför att varje kilo räknas! 
 • Vågceller i kombination med den unika referenssensorn:
  - Autokalibrering och kontinuerlig vägning
  - Automatisk korrigering av mätvärden vid sidolut
  - Automatisk hastighetsdoseringssystem
  - Inget kalibreringstest behövs
 • Högsta noggrannhet i alla förhållanden: En jämn spridningskvalité garanteras! Spara kostnader och öka kvaliteten på skörden!

AutosetApp

Med AutosetApp har du alltid de mest uppdaterade inställningarna för din spridare tillgängliga. AutoSetApp är en app för IsoMatch Tellus PRO eller IsoMatch Tellus GO+. AutosetApp är som standard integrerad into the IsoMatch Tellus GEOCONTROL

Appen ansluter terminalen direkt till Vicons vågcellsspridare och justerar den automatiskt efter inställningarna i appen. AutosetApp fungerar också med RO-M EW och RO-EDW vågcellspridare med det undantag att utsläppspunkten på dessa spridare måste ställas in manuellt på maskinen, (bokstavsskalan).

Kverneland Groups databas för gödselmedel med de senaste uppdaterade spridningstabellerna finns alltid tillgängliga online. AutosetApp kan kopplas till databasen på två sätt:

Omedelbart när ett WIFI nätverk finns tillgängligt, (eller om du skapar en hotspot med din smartphone), så kan du komma i kontakt med databasen via IsoMatch Wireless USB-adapter. Autoset kollar automatiskt om det finns nya värden i databasen att ladda ner.

Det andra sättet är att ladda ner aktuella spridningstabeller i databasen på webbsidan www.viconspreadingcharts.com till ett USB-minne som sedan ansluts direkt till en IsoMatch Tellus PRO eller Tellus GO+ terminal

Utrustning

 • Lättmonterade aluminiumförhöjningar finns som tillval för att utöka behållarvolymen.
 • Lättmonterat skyddskapell finns som tillval.
 • Ventil för halvbreddsavstängning finns som tillval.
 • För att garantera ett jämnt flöda vid spridning av små mängder är RotaFlow systemet utrustat med lågdoseringsutrustning. 
 • Två konformade och extra kraftiga behållarsåll är standardutrustning på RO-M.
 • LED belysning med extra lång livslängd finns som tillval.
 • Olika typer av kantspridning finns som tillval.

iM FARMING

Smart efficient easy farming

ISOBUS

When deciding what equipment to purchase, it is not always easy to find the optimal solution in the broad market offering of today. Technology is developing fast and tractors and implements are more and more equipped with high tech electronics. We understand this complexity and are committed to provide you with easy farming solutions. Therefore these cost-efficient ISOBUS Universal Terminals, IsoMatch Tellus and IsoMatch Tellus GO+ are made for easy machine control and efficient farming.

More about ISOBUS Universal Terminals >

Compatibility-Check-jpg-g4o4jih263

IsoMatch Tellus PRO

With its advanced hardware and software features, the IsoMatch Tellus PRO provides the optimal precision farming solution for an all-in-one control system inside your tractor cab.

IsoMatch Tellus PRO is the centre for connecting all ISOBUS machines and a platform for running precision farming applications. It offers everything you need to get the maximum out of your machines and crops, as well as cost savings in fertiliser, chemicals and seeds by using automatic section control and variable rate control. With the unique dual screen functionality it gives you the opportunity to view and control two machines and processes simultaneously.

More about the Tellus PRO >

IMTellusPRO_Front-rotated-wide3

IsoMatch Tellus GO+

Work easy. Be in control.

The new IsoMatch Tellus GO+ offers a more powerful processor, allowing for significantly faster responsiveness and increasing the ease of navigation. The IsoMatch Tellus GO+ can handle demanding applications like IsoMatch FarmCentre, allowing advanced features and remote connection to your implement for a higher yield at less cost.

Ease of setting up the machine with the soft keys and simple use of the hard keys and rotary switch for optimal control while driving remains the trademark of  the IsoMatch Tellus GO+ terminal, and is testimony to Vicon's commitment to bring farmers the most advanced technologies to improve productivity and efficiency.

More about IsoMatch Tellus GO+ >

IsoMatch InLine

With manual guidance you are perfectly on track.

The IsoMatch InLine is a light bar which allows easy manual guidance. It is the perfect assistant to get you as close as possible to your desired A-B line. Mounted in the line of sight, you can easily see the distance from the A-B line and to which direction you should steer for the ideal position. The display of the IsoMatch InLine also displays the status of the machine sections, which adds more comfort of use. The LEDs can be dimmed for night operation.

SMART   
Distance to A-B line with LED indication and a numeric display

EFFICIENT 
Manual guidance in combination with IsoMatch GEOCONTROL 

EASY           
Displays status of machine sections

IsoMatch_InLine_leds

IsoMatch Global 2

The essential accessory for IsoMatch GEOCONTROL.

The IsoMatch Global 2 is the GPS antenna, with DGPS accuracy, in the IsoMatch product range.
It enables satellite navigation for site-specific section control, variable rate application, manual guidance and field registration.

SMART
Allows manual guidance, automatic section control and variable rate in combination with IsoMatch GEOCONTROL

EFFICIENT
DGPS accuracy without additional subscription fees

EASY
Easy to fit with mounting brackets included

IsoMatch Global 2png

IsoMatch GEOCONTROL

Made for smart, efficient and easy farming

IsoMatch GEOCONTROL is an advanced software application within the IsoMatch Tellus and IsoMatch Tellus GO+ that helps you to control all ISOBUS compatible Kverneland Group machines such as sprayers, spreaders and seeders! Combined with a GPS receiver it fulfills the future needs in terms of easy, smart and efficient farming!

More about IsoMatch GEOCONTROL >

IsoMatch-GEOcontrol-Fieldresult2.jpg

IsoMatch Grip

The IsoMatch Grip is an ISOBUS auxiliary device developed for great operator comfort and efficient machine control. Its ergonomic shape and the complete freedom of assigning and controlling a total of 44 implement functions from one device are unique in the market today. From your fingertips you have endless possibilities to operate all machine functions as desired. And assignments are saved per machine making it even more applicable to your needs.

More about IsoMatch Grip >

IsoMatch_Grip_783x600

IsoMatch Wireless

Connect to a local wireless network on your IsoMatch Tellus Terminal.

IsoMatch Wireless (USB-stick) is complementary to the IsoMatch Tellus and makes it easy to connect to a local wireless network, such as your phone’s hot-spot, home network etc.
No additional costs of an internet service provider. When connected via the IsoMatch Wireless you can browse the internet, view the weather, Gmail, Google, etc.

More about IsoMatch Wireless >

IsoMatch_Wireless

IsoMatch Eye

The IsoMatch Eye is the camera option in the IsoMatch product range.

IsoMatch Eye is a camera that has been developed for use with our IsoMatch Tellus PRO and IsoMatch Tellus GO+ terminal. The IsoMatch Eye is switchable from rear view to standard view.
It gives you full control and overview of entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety e.g. when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
Changeable from rear view to standard view

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation

EASY
Night vision by integrated LED’s

IsoMatch FarmCentre

Whether you are a farmer or contractor with a fleet, IsoMatch FarmCentre gives you a complete overview of your business. You can track the movement of your fleet in real time or verify later where your machines have been operating. Keeping track of multiple machines spread over vast areas has never been so easy! Additionally, all alerts and notifications are sent directly to the IsoMatch FarmCentre web application, and the history of alerts is saved. Allowing dealer to access your account for remote support will decrease the risk of downtime and increase your productivity.

 With IsoMatch FarmCentre, machine performance parameters can be tracked and analysed for optimal performance. Actual information about quantity of pressed bales, fertiliser consumption and more is shown in the application. All this you can check remotely from a computer or even a tablet or smartphone.

More about IsoMatch FarmCentre >

IsoMatch FarmCentre - laptop V