Vicon RotaFlow RO-M GEOSPREAD

GPS-kontrollerad, intelligent spridning (ner till 2 m sektioner) med RO-M GEOSPREAD.

Vågcellsspridare för mellansegmentet

Vicon RO-M GEOSPREAD är en idealisk spridare för växtodlare och mjölkbönder. Med GEOSPREAD får du sektionskontroll med sektioner på endast 2 m. Med upp till 14 sektioner och möjlighet att växla sektioner över mitten, så blir det minimalt med onödig överlappning. 4 vågceller och en referenssensor är viktiga funktioner eftersom noggrann vägning är grundläggande vid sektionskontroll. GEOSPREAD, kombinerat med hastighetsrelaterad spridning och vändtegsautomatik låter dig spara gödsel och ger högre avkastning.
Vicon RO-M GEOSPREAD är såklart ISOBUS-kompatibel och AEF-certifierad.

Du kontrollerar spridaren med IsoMatch Tellus, IsoMatch Tellus GO eller med traktorns egen ISOBUS-terminal.

Fördelarna:

 • RotaFlow spridningssystem.
 • Helautomatiskt vågsystem med unik referenssensor.
 • ISOBUS 11783-kompatibel "plug and play".
 • Möjlig i kombination med IsoMatch GEOCONTROL.

Technical Specifications

RO-M GEOSPREAD 1100 1550 2000 2450
Volym (l) 1100 1550 2000 2450
Påfyllningshöjd (cm) 108 127 146 165
Bredd (cm) 220 220 220 220
Påfyllnadsbredd (cm) 214 214 214 214
Egenvikt (kg) 450 475 495 520
Spridningsbredd (m) 10 - 24m (27/30)* 10 - 24m (27/30)* 10 - 24m (27/30)* 10 - 24m (27/30)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* Beroende på gödningstyp

Highlights

GEOSPREAD System

Använd IsoMatch GEOCONTROL tillsammans med GEOSPREAD och du får ut ännu mer av din RO-EDW gödningsspridare. Arbetsbredd och överlappning justeras automatiskt med hjälp av ett GPS-system. Till exempel om du kör i ett oregelbundet fält så minskar GEOSPREAD din arbetsbredd steg för steg. GEOSPREAD använder funktionen med sektionsavstängning som finns i IsoMatchTellus.

Gödningsspridarens arbetsbredd är uppdelad i tvåmeterssektioner. Självklart justeras inte enbart spridningsbredden, samtidigt anpassas automatiskt gödeslgivan (kg/min) Detta unika samarbete mellan spridningsbredd och giva garanterar att GEOSPREAD systemet är extremt noggrant.

Fördelarna:

 • Snabb och effektiv spridning tack vare de elektriska ställdonen som är direkt anslutna till utsläppspunkten
 • Stabilt varvtal på tallrikarna tillsammans med ett centralt nedsläpp bibehåller spridningsbild även i kuperade fält
 • Användarvänlig - du behöver inte kliva ur traktorn för att justera arbetsbredden
 • 100% ISOBUS kompatibel ger möjligheter
 • Arbetsbreddens 2-meterssektioner kan ändras till inifrån-ut eller utifrån-in för att minimera överlappning

För mer inforamtion om iM FARMING konceptet besök http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/IM-FARMING.

RotaFlow Spridningssystem

 • Ingen påverkan, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tallrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning: Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

FlowPilot: Enkel inställning och justering

 • Den kompakta inställningspanelen FlowPilot ger en anmärkningsvärt förenklad inställning och noggrann justering av gödningsgiva med hjälp av tydliga reglage. Två hydrauliskt eller elektriskt manövrerade spjäll, var och en med tre doseringsöppningar, säkrar ett jämnt flöde från behållaren till spridartallrikarna.
 • Vicons utvecklings- och forskningsavdelning för gödningsspridare, har sin egen testhall för att säkerställa att kontinuerliga tester av gödningsspridarna utförs över hela året. Samtliga tester görs enligt de hårt reglerade internationella standards och följer noggrannt reglementen som finns på området.  
 • Nyckeln till korrekt spridning är att matcha kvalitet på gödningsmedel och litervikt med spridartabellen så noggrant som möjligt. Checklistan med de 6 stegen för RotaFlow-spridaren hjälper dig att få en konsekvent spridningsbild, oavsett fältförhållanden. 
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorlek och fördelning
  3. Bestäm litervikt
  4. Välj spridartabell
  5. Välj inställning för ditt fält
  6. Justera FlowPilot på din spridare

Kantspridning

 • Vicon erbjuder kantspridningsplåt eller tiltcylinder för spridning av fältkanter med RO-C.
 • Vid ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältets kanter.
 • Vid kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första körspåret och sprider mot kanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.

Unikt system med vågceller + referenssensor

 • Kontinuerlig dynamisk "online - kalibrering" med högfrekvent kommunikationssignal.
 • Vicons unika teknik med referenssensorn ger dig stora fördelar: Referenssensorn kompenserar snedbelastning på vågcellerna. Utan kompensation blir det en negativ inverkan på kalibreringen. Referenssensorn bidrar till ytterst noggrann spridning även i kuperade fält. Referenssensorn garanterar absolut noggrannhet, därför att varje kilo räknas! 
 • Vågceller i kombination med den unika referenssensorn:
  - Autokalibrering och kontinuerlig vägning
  - Automatisk korrigering av mätvärden vid sidolut
  - Automatisk hastighetsdoseringssystem
  - Inget kalibreringstest behövs
 • Högsta noggrannhet i alla förhållanden: En jämn spridningskvalité garanteras! Spara kostnader och öka kvaliteten på skörden!

AutosetApp

Med AutosetApp har du alltid de mest uppdaterade inställningarna för din spridare tillgängliga. AutoSetApp är en app för IsoMatch Tellus eller IsoMatch Tellus GO. AutosetApp är som standard integrerad into the IsoMatch Tellus GEOCONTROL

Appen ansluter terminalen direkt till Vicons vågcellsspridare och justerar den automatiskt efter inställningarna i appen. AutosetApp fungerar också med RO-M EW och RO-EDW vågcellspridare med det undantag att utsläppspunkten på dessa spridare måste ställas in manuellt på maskinen, (bokstavsskalan).

Kverneland Groups databas för gödselmedel med de senaste uppdaterade spridningstabellerna finns alltid tillgängliga online. AutosetApp kan kopplas till databasen på två sätt:

Omedelbart när ett WIFI nätverk finns tillgängligt, (eller om du skapar en hotspot med din smartphone), så kan du komma i kontakt med databasen via IsoMatch Wireless USB-adapter. Autoset kollar automatiskt om det finns nya värden i databasen att ladda ner.

Det andra sättet är att ladda ner aktuella spridningstabeller i databasen på webbsidan www.viconspreadingcharts.com till ett USB-minne som sedan ansluts direkt till en IsoMatch Tellus eller Tellus GO terminal

Utrustning

 • Lättmonterade aluminiumförhöjningar finns som tillval för att utöka behållarvolymen.
 • Lättmonterat skyddskapell finns som tillval.
 • Ventil för halvbreddsavstängning finns som tillval.
 • För att garantera ett jämnt flöda vid spridning av små mängder är RotaFlow systemet utrustat med lågdoseringsutrustning. 
 • Två konformade och extra kraftiga behållarsåll är standardutrustning på RO-M.
 • LED belysning med extra lång livslängd finns som tillval.
 • Olika typer av kantspridning finns som tillval.