Vicon RotaFlow RO-XXL GEOSPREAD

Spridning med hög hastighet under alla förhållanden.

Höghastighetsspridning

Vicon RO-XXL GEOSPREAD har nästan samma specifikationer som RO-EDW GEOSPREAD, men kommer med nykonstruerat CentreFlow-system. 8 kapacitetsvingar på varje tallrik ger perfekt överlapp, oavsett hur snabbt du kör. 1m sektioner, 4 vågceller och referenssensor gör att maskinen klarar höghastighets-spridning under alla förhållanden. Exacta TLX GEOSPREAD är ISOBUS-kompatibel och AEF-certifierad. Du kan hantera spridaren med IsoMatch Tellus PRO eller IsoMatch Tellus GO+ eller en ISOBUS-kompatibel traktorterminal.

Fördelarna

 • CentreFlow spridningssystem med hög hastighet
 • Heltautomatiskt vågsystem med unik referenssensor
 • Unikt GEOSPREAD-system med två aktuatorer på varje tallrik
 • ISOBUS 11783-kompatibel - plug & play
 • Använd gärna i kombination med mjukvaran IsoMatch GEOCONTROL för maximal kontroll och effektivitet
 • MULTIRATE för att använda olika givor inom arbetsbredden

 

Technical Specifications

RO-XXL GEOSPREAD 1875 2550 3225 3900
Behållarkapacitet (l) 1875 2550 3225 3900
Påfyllnadshöjd (cm) 123 142 161 180
Bredd (cm) 290 290 290 290
  284 284 284 284
Tomvikt (kg) 705 735 765 795
Spridningsbredd (m) 24 - 45 * 24 - 45 * 24 - 45 * 24 - 45 *
Kapacitet (kg/min) 10 - 540 10 - 540 10 - 540 10 - 540

* Depending on fertiliser type and type of vanes.

GEOSPREAD

Använd IsoMatch GEOCONTROL tillsammans med GEOSPREAD och du får ut ännu mer av din RO-EDW gödningsspridare. Arbetsbredd och överlappning justeras automatiskt med hjälp av ett GPS-system. Till exempel om du kör i ett oregelbundet fält så minskar GEOSPREAD din arbetsbredd steg för steg. GEOSPREAD använder funktionen med sektionsavstängning som finns i IsoMatchTellus PRO eller GO+.

Gödningsspridarens arbetsbredd är uppdelad i enmeterssektioner. Självklart justeras inte enbart spridningsbredden, samtidigt anpassas automatiskt gödeslgivan (kg/min) Detta unika samarbete mellan spridningsbredd och giva garanterar att GEOSPREAD systemet är extremt noggrant.

Fördelarna:

 • Snabb och effektiv spridning tack vare de elektriska ställdonen som är direkt anslutna till utsläppspunkten
 • Stabilt varvtal på tallrikarna tillsammans med ett centralt nedsläpp bibehåller spridningsbild även i kuperade fält
 • Användarvänlig - du behöver inte kliva ur traktorn för att justera arbetsbredden
 • 100% ISOBUS kompatibel ger möjligheter
 • Arbetsbreddens 2-meterssektioner kan ändras till inifrån-ut eller utifrån-in för att minimera överlappning

För mer inforamtion om iM FARMING konceptet besök http://www.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/IM-FARMING.

RotaFlow Spridningssystem

 • Ingen påverkan, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tallrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning: Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

Unikt system med vågceller + referenssensor

 • Kontinuerlig dynamisk "online - kalibrering" med högfrekvent kommunikationssignal.
 • Vicons unika teknik med referenssensorn ger dig stora fördelar: Referenssensorn kompenserar snedbelastning på vågcellerna. Utan kompensation blir det en negativ inverkan på kalibreringen. Referenssensorn bidrar till ytterst noggrann spridning även i kuperade fält. Referenssensorn garanterar absolut noggrannhet, därför att varje kilo räknas! 
 • Vågceller i kombination med den unika referenssensorn:
  - Autokalibrering och kontinuerlig vägning
  - Automatisk korrigering av mätvärden vid sidolut
  - Automatisk hastighetsdoseringssystem
  - Inget kalibreringstest behövs
 • Högsta noggrannhet i alla förhållanden: En jämn spridningskvalité garanteras! Spara kostnader och öka kvaliteten på skörden!

FlowPilot: Enkel inställning och justering

 • Den kompakta inställningspanelen FlowPilot ger en anmärkningsvärt förenklad inställning och noggrann justering av gödningsgiva med hjälp av tydliga reglage. Två hydrauliskt eller elektriskt manövrerade spjäll, var och en med tre doseringsöppningar, säkrar ett jämnt flöde från behållaren till spridartallrikarna.
 • Vicons utvecklings- och forskningsavdelning för gödningsspridare, har sin egen testhall för att säkerställa att kontinuerliga tester av gödningsspridarna utförs över hela året. Samtliga tester görs enligt de hårt reglerade internationella standards och följer noggrannt reglementen som finns på området.  
 • Nyckeln till korrekt spridning är att matcha kvalitet på gödningsmedel och litervikt med spridartabellen så noggrant som möjligt. Checklistan med de 6 stegen för RotaFlow-spridaren hjälper dig att få en konsekvent spridningsbild, oavsett fältförhållanden. 
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorlek och fördelning
  3. Bestäm litervikt
  4. Välj spridartabell
  5. Välj inställning för ditt fält
  6. Justera FlowPilot på din spridare

Kantspridning

 • Vicon erbjuder kantspridningsplåt eller tiltcylinder för spridning av fältkanter med RO-C.
 • Vid ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältets kanter.
 • Vid kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första körspåret och sprider mot kanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.

AutosetApp

Med AutosetApp har du alltid de mest uppdaterade inställningarna för din spridare tillgängliga. AutoSetApp är en app för IsoMatch Tellus PRO eller IsoMatch Tellus GO+. AutosetApp är som standard integrerad into the IsoMatch Tellus GEOCONTROL

Appen ansluter terminalen direkt till Vicons vågcellsspridare och justerar den automatiskt efter inställningarna i appen. AutosetApp fungerar också med RO-M EW och RO-EDW vågcellspridare med det undantag att utsläppspunkten på dessa spridare måste ställas in manuellt på maskinen, (bokstavsskalan).

Kverneland Groups databas för gödselmedel med de senaste uppdaterade spridningstabellerna finns alltid tillgängliga online. AutosetApp kan kopplas till databasen på två sätt:

Omedelbart när ett WIFI nätverk finns tillgängligt, (eller om du skapar en hotspot med din smartphone), så kan du komma i kontakt med databasen via IsoMatch Wireless USB-adapter. Autoset kollar automatiskt om det finns nya värden i databasen att ladda ner.

Det andra sättet är att ladda ner aktuella spridningstabeller i databasen på webbsidan www.viconspreadingcharts.com till ett USB-minne som sedan ansluts direkt till en IsoMatch Tellus PRO eller Tellus GO+ terminal

Standardutrustning - Tillval

 • RO-XL/RO-EDW spridarna kan monteras på ett dragredskap.
 • Lättmonterade aluminiumförhöjningar finns som tillval för att utöka behållarvolymen.
 • Lättmonterat skyddskapell finns som tillval.
 • Frånkoppling av drivning till tallrikarna, för att sprida på halva arbetsbredden, finns som tillval.
 • För att garantera ett jämnt flöde vid spridning av små mängder är RotaFlow systemet utrustat med lågdoseringsutrustning. 
 • Två konformade och extra kraftiga behållarsåll är standardutrustning på RO-XL/RO-EDW spridarna.
 • Centralt placerad växellåda med två ingående axlar för högt eller lågt varvtal på spridartallrikarna är standardutrustning på RO-XL/RO-EDW spridarna.
 • Tömningsluckor för att enklare få ut det sista av gödningsmedlet finns som tillval.
 • Kalibreringsbehållare, förenklar vid kalibreringen, och finns som tillval.
 • LED belysning med extra lång livslängd finns som tillval till RO-C, RO-M, RO-M EW. Men på modellerna RO-XL, RO-EDW, RO-EDW GEOSPREAD samt RO-XXL GEOSPREAD ingår det i standardutrustningen.
 • Stänkskärmar finns som tillval.

iM FARMING

Smart efficient easy farming

ISOBUS

When deciding what equipment to purchase, it is not always easy to find the optimal solution in the broad market offering of today. Technology is developing fast and tractors and implements are more and more equipped with high tech electronics. We understand this complexity and are committed to provide you with easy farming solutions. Therefore these cost-efficient ISOBUS Universal Terminals, IsoMatch Tellus and IsoMatch Tellus GO+ are made for easy machine control and efficient farming.

More about ISOBUS Universal Terminals >

Compatibility-Check-jpg-g4o4jih263

IsoMatch Tellus PRO

With its advanced hardware and software features, the IsoMatch Tellus PRO provides the optimal precision farming solution for an all-in-one control system inside your tractor cab.

IsoMatch Tellus PRO is the centre for connecting all ISOBUS machines and a platform for running precision farming applications. It offers everything a farmer needs to get the maximum out of his machines and crops, as well as cost savings in fertiliser, chemicals and seeds by using automatic section control and variable rate control. With the unique dual screen functionality it gives the farmer the opportunity to view and control two machines and processes simultaneously.

More about the Tellus PRO >

IsoMatch Tellus GO+

Work easy. Be in control.

IsoMatch Tellus GO+ is especially developed for controlling the machine in a simple way. The farmer is in full control of the machine in exactly the way he wants. Easy set up the machine with the soft keys via the 7-inch touch screen. And, optimal control while driving, just use the hard keys and rotary switch. Controlling the implement has never been so easy.

This can be you your first step into Precision Farming
IsoMatch Tellus GO+ makes it easy to control any ISOBUS machine from your tractor cab. IsoMatch GEOCONTROL enables you to achieve higher yields, lower costs and do your work with less hassle. This licence key is divided in two parts, Section Control and Variable Rate Control, which are available from the IsoMatch Shop. Now you can buy the specific functionality that you need.

More about IsoMatch Tellus GO+ >

IsoMatch InLine

With manual guidance you are perfectly on track.

The IsoMatch InLine is a light bar which allows easy manual guidance. It is the perfect assistant to get you as close as possible to your desired A-B line. Mounted in the line of sight, you can easily see the distance from the A-B line and to which direction you should steer for the ideal position. The display of the IsoMatch InLine also displays the status of the machine sections, which adds more comfort of use. The LEDs can be dimmed for night operation.

SMART   
Distance to A-B line with LED indication and a numeric display

EFFICIENT 
Manual guidance in combination with IsoMatch GEOCONTROL 

EASY           
Displays status of machine sections

IsoMatch_InLine_leds

IsoMatch Global 2

The essential accessory for IsoMatch GEOCONTROL.

The IsoMatch Global 2 is the GPS antenna, with DGPS accuracy, in the IsoMatch product range.
It enables satellite navigation for site-specific section control, variable rate application, manual guidance and field registration.

SMART
Allows manual guidance, automatic section control and variable rate in combination with IsoMatch GEOCONTROL

EFFICIENT
DGPS accuracy without additional subscription fees

EASY
Easy to fit with mounting brackets included

IsoMatch Global 2png

IsoMatch Wireless

Connect to a local wireless network on your IsoMatch Tellus Terminal.

IsoMatch Wireless (USB-stick) is complementary to the IsoMatch Tellus and makes it easy to connect to a local wireless network, such as your phone’s hot-spot, home network etc.
No additional costs of an internet service provider. When connected via the IsoMatch Wireless you can browse the internet, view the weather, Gmail, Google, etc.

More about IsoMatch Wireless >

IsoMatch_Wireless

IsoMatch Eye

The IsoMatch Eye is the camera option in the IsoMatch product range.

IsoMatch Eye is a camera that has been developed for use with our IsoMatch Tellus PRO and IsoMatch Tellus GO+ terminal. The IsoMatch Eye is switchable from rear view to standard view.
It gives you full control and overview of entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety e.g. when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
Changeable from rear view to standard view

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation

EASY
Night vision by integrated LED’s

IsoMatch MultiEye

IsoMatch MultiEye is an accessory for connecting multiple cameras to the IsoMatch Universal Terminal.

With the IsoMatch MultiEye you can connect multiple cameras to the IIsoMatch Tellus or IsoMatch Tellus GO+ Terminal. You can easily switch between the cameras without the need for an additional screen in you tractor cabin. It gives you full control and overview of the entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
You can connect up to four IsoMatch Eye cameras and easily switch between the cameras with the remote control box which is standard included.

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation from every side you want.

EASY
Night vision by integrated LED’s which increases the safety when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL is an additional software application within the IsoMatch Tellus and IsoMatch Tellus GO+ that helps you to control all ISOBUS compatible Kverneland Group machines such as sprayers, spreaders and seeders! Combined with a GPS receiver it fulfils the future needs in terms of easy, smart and efficient farming.

 • Section control: Automatic switching on and off implement sections on headlands, boundaries and already covered areas to minimise overlap.
 • Variable rate control: Automatically adjusts the implement application rate based on input from the field prescription.
 • Documentation: Saves all operational job data and field maps for exchange via USB to farm management information systems.
 • Manual guidance: Advised driving position using guidance lines in the field and on headlands. Smart boundary recording: independent from the working width, even without any implement corrected. Boundary shrinking: create new inner boundaries by setting the desired width of the headland. Manual guidance for all operations, includes non-electric or non-ISOBUS implements.

IsoMatch GEOCONTROL - The Advantages

 • Easy and comfort of operation, due to not having to manually switch on or off sections or change the application rate. You can focus 100% on driving in the field.
 • More efficient work and avoiding overlap leads to cost savings of 5-10% on fertiliser. Better growing conditions and increased yield.
 • With IsoMatch GEOCONTROL, working at night becomes very easy. IsoMatch GEOCONTROL reduces the workload considerably.

For further information regarding our iM FARMING concept go to https://ien.vicon.eu/iM-FARMING