Vicon iXtra – Så mycket mer än extra volym

Innovativa fronttanken Vicon iXtra erbjuder betydligt mer än bara extra volym. Kombinerar med iXters burna spruta, ger iXtra en total volym på cirka 3000 liter. Det gör kombinationen iXter - iXtra till ett seriöst alternativ till självgående sprutor.

Flexibilitet under arbete - dubbla tankar
iXtras fronttank med kombinerade funktioner ger dig mer flexibilitet: du väljer enkelt vilken tank du vill använda inifrån traktorhytten, under arbete. Det finns tree alternativ:

  • En tank: både främre och bakre tanken är fylld med samma sprutmedel. Det här ökar tankvolymen med 60%.
  • Två tankar: fyllda med olika sprutmedel, den främre och bakre tanken används oberoende av varandra.
  • Reservtank: fyll fronttanken med renvatten eller koncentrat. Vicon iXtra kan användas senare på ett annat fält eller en annan gröda.

Enkel hantering
iXtra använder Vicon iXters funktioner för påfyllnad och besprutning. Det finns inget behov - eller ökad kostnad för separata påfyllare eller sprutpump. Alla nödvändiga kontroller är lättilggängliga på sprutan och hanteras via EasySet kontrollpanel.

9. January 2017

Nedladdningar

Nedladdning (eng):

Broschyr