Vicon EXTRA 7100 Vario BX ger dig kontrollen

Kärnan i Vicon EXTRA 7100 BX är dess förmåga att optimera arbetskapacitet och precision, oavsett omständigheterna..

EXTRA 7100 Vario BX slåtterkross finns både med SemiSwing stålfingrar och valskross. Båda versionerna har samma arbetsbredd på 9,8-10,2 m, trebladiga tallrtikar och QuattroLink F1-upphängning med lätt justerbart marktryck.

Forma strängen som du vill ha den

Genom att arbeta med 7100 Vario BX kan du anpassa strängformen precis som du vill ha den.

  • 3 separata strängar, enkelt inställt med integrerade strängplåtar.
  • 100% bredspridning med FlipOver bredspridning, standard.
  • 1 stor sträng från hela arbetsbredden på 10.2m.
  • Använd ett band för att flytta gröda från fältkanten.

Rena vändtegar

När du aktiverar krossen för vändtegslyft, ökas automatiskt hastigheten på banden till max, så allt foder lastas av så vändtegen blir ren från växtrester.

 

Automatisk justering av band

Beroende på gröda kan BX-banden placeras i olika arbetshöjder för att leverera materialet ovanpå den sträng som görs av den frontkrossen. Banden lyfts eller sänks hydrauliskt när du är i drift. Dessutom anpassas bandhastigheten automatiskt till den faktiska arbetsbredden, vilket säkerställer samma enhetliga strängbredd

Snabbkoppling BX

För att ytterligare stärka dess mångsidighet finns 7100 Vario BX som tillval med löstagbar BX snabbkoppling, vilket gör det möjligt att demontera de två BX-banden på mindre än 10 minuter. Med ISOBUS-funktion känner systemet igen när BX-remmar ansluts, vilket gör dem automatiskt tillgängliga på terminalen.