Spreading the Easy Way!

Vicon RO-M EW. RO-M EW (Easy Weigh) är den idealiska vågspridaren för den mindre odlaren!

Vicon RO-M EW-skivspridaren är en ISOBUS-kompatibel vågcellsspridare och har en arbetsbredd på mellan 10 och 28 meter. Detta med en behållarvolym mellan 1 100 och 2 000 liter. Den här tallriks spridaren är utrustad med ett vägningssystem med automatisk kalibrering för automatisk justering av gödselflödet under extrema förhållanden, t.ex. i grov terräng och i kuperad terräng.

RO-M EW är utrustad med en enda vågcell på 10 ton. Detta i kombination med en referenssensor som automatiskt korrigerar mätningarna för lutningar eller stötar. Vägningssystemet med automatisk kalibrering jämför det faktiska gödselflödet med det förväntade gödselflödet och justerar doseringen automatiskt om avvikelser uppstår. Denna funktion hjälper till att förhindra över- och underdosering, vilket leder till bättre avkastning och besparingar av gödselmedel. Det finns också möjlighet till vänster/höger-variabel dosering, med denna funktion kan två doser av gödselmedel appliceras i en och samma omgång.

Grundläggande sektionskontroll
För att maximera din produktion och verksamhet finns det möjlighet att få grundläggande programvara för sektionsstyrning på RO-M EW-vägningsspridaren. Antalet sektioner ökas från två breda sektioner (vänster och höger) till högst åtta mindre sektioner (4 meter breda), beroende på arbetsbredden. Spridaren är utrustad med ett elektriskt manöverdon på varje spridningsskiva för att styra spridningsmängden så att gräset eller grödorna får maximal användning av näringsämnena. Den grundläggande programvaran för sektionsstyrning justerar doseringssystemet med hjälp av ett GPS-positioneringssystem för att optimera överlappning och täckning med ett minimum av över- och underdosering. Detta leder till bättre avkastning och minskade kostnader.