Hur får man det mest exakta spridningsmönstret?

Hur får man det mest exakta spridningsmönstret?

Spridning handlar om noggrannhet och precision. Du vill vara säker på att gödseln eller någon annan produkt som sprids sprids perfekt och att varje granulat ger värde, även vid hög körhastighet.

Med Vicon GEOSPREAD kan användarna snabbt och enkelt optimera spridarinställningarna efter att ha mätt de faktiska egenskaperna hos gödningen. Med telefonappen, webbplatsen eller AutosetApp är det lätt att hitta de optimala råden för varje typ av gödselmedel.

Detta resulterar i en mer exakt konfiguration av GEOSPREAD-spridaren och leder till ett mycket mer exakt spridningsmönster.