TIM-kompatibilitet för Vicons flex- och fixpressar

TIM-kompatibilitet för Vicons flex- och fixpressar

Vicon har ytterligare förstärkt både sin nyligen förbättrade PLUS-serie av RV-balpressar med flexkammare och FixBale 500-modellen med fixkammare genom att ge båda modellerna TIM-funktioner, vilket riktar sig till de mer professionella lantbrukare och entreprenörer som vill ha förbättrad effektivitet och ökad användarkomfort.

TIM (Tractor Implement Management)

TIM är en ISOBUS-lösning för lantbruksmaskinindustrin som omfattar flera produkter och tillverkare och som innebär att redskapet kan styra vissa funktioner i traktorn.
Pressning är ett av de arbeten som kräver flest åtgärder av föraren.

En rundbalspress i BV PLUS- och FixBale 500-serien med TIM-alternativet klarar de flesta av dessa uppgifter själv. Det ger inte bara en betydande ökning av komfort och effektivitet utan säkerställer också en jämn och hög balkvalitet.

TIM-systemet kommer verkligen till sin rätt vid pressning där arbetsfönstren ofta är smala på grund av väderförhållanden. Arbetet slutförs snabbare och med högre balkvalitet. Entreprenörer och stora gårdar drar särskilt nytta av TIM-teknikens användarvänlighet, som snabbt kan bemästras av olika operatörer.
Det logiska nästa steg för att ytterligare förbättra pressningskapaciteten hos båda modellerna är att införliva en högre grad av automatisering, i syfte att maximera effektiviteten och minska tidsförlusten i den övergripande pressningssprocessen. Med lanseringen av TIM-tekniken (Tractor Implement Management) kan serien nu anses ligga i framkant när det gäller utvecklingen av rundbalspressar.