Rundbalspressar, kombination

Flexkammarkombination

Vicon RV 5216 - 5220 Plus FlexiWrap

Pressplastar-kombination med flexkammare.

Baldiameter från 0.60m till 1.65 och 2.00m.

Fixkammarkombination

Vicon FastBale

Non-stop fixkammarpress/plastare.

Vicon RF 4325 FlexiWrap

Kombipress med fixkammare.